ระบบคิวฮุกกะ

สิ่งหนึ่งที่ทีมฮุกกะพยายามมาตลอดคือการสร้าง Platform ระบบที่ช่วยอำนวยความสะดวกให้กับผู้มารับบริการในโรงพยาบาล เราอยากเห็นโรงพยาบาลรัฐมีระบบการให้บริการที่ทันสมัยเทียบเท่ากับเอกชน แน่นอนล่ะยังอีกหลายก้าวที่จะถึงวันนั้น แต่ทีมเราจะไม่หยุดก้าว เราจะค่อยๆเดินอย่างเข้มแข็งด้วยแรงที่เรามี ขอบคุณกำลังใจดีๆจากรอบๆด้านครับ