การขอใช้ระบบคิวฮุกกะ

เนื่องจากเรายังเป็นระบบปิดและเปิดให้ใช้เฉพาะโรงพยาบาลของรัฐ จึงมีความจำเป็นต้องให้มีขั้นตอนการขอใช้งานนะครับ ขออภัยในความไม่สะดวกครับ 🙂