Program เช็คสถานะคิว

กรณีห้องยาที่ใช้ TYPE F หรือเรียกคิวรับยาแบบไม่เรียงลำดับPain Point อย่างหนึ่งคือผู้ป่วยไม่ทราบว่าได้ยาหรือยังและแน่นอน ทุกคนจะพุ่งเป้าเข้าไปสอบถามที่ Counter โปรแกรมนี้จะช่วยให้ผู้ป่วยทราบว่าสถานะยาของคิวที่ตัวเองได้รับเป็นอย่างไรวิธีการคือตั้งจุดให้ผู้ป่วยนำคิวเข้าไป Scan ที่จุดที่โรงพยาบาลจัดเตรียมไว้

Read more

Terminal ห้องฉุกเฉิน

ความแตกต่างของ Terminal ห้องฉุกเฉิน การเรียกคิว จะประกาศเรียกคิวเฉพาะคิวเหลือง และขาว เนื่องจากแดง ชมพู เหลือง คือคนไข้ฉุกเฉิน เร่งด่วน จะถูกนำเข้าห้องฉุกเฉินทันทีอยู่แล้ว การแสดงสถานะคิวของประเภทผู้ป่วยต่างๆ ทำให้ผู้รับบริการทราบว่าด้านในพี่ๆเจ้าหน้าที่กำลังรับมือกับคนไข้วิกฤตอยู่หลายราย

Read more

ระบบคิวฮุกกะ

สิ่งหนึ่งที่ทีมฮุกกะพยายามมาตลอดคือการสร้าง Platform ระบบที่ช่วยอำนวยความสะดวกให้กับผู้มารับบริการในโรงพยาบาล เราอยากเห็นโรงพยาบาลรัฐมีระบบการให้บริการที่ทันสมัยเทียบเท่ากับเอกชน แน่นอนล่ะยังอีกหลายก้าวที่จะถึงวันนั้น แต่ทีมเราจะไม่หยุดก้าว เราจะค่อยๆเดินอย่างเข้มแข็งด้วยแรงที่เรามี ขอบคุณกำลังใจดีๆจากรอบๆด้านครับ

Read more

การขอใช้ระบบคิวฮุกกะ

เนื่องจากเรายังเป็นระบบปิดและเปิดให้ใช้เฉพาะโรงพยาบาลของรัฐ จึงมีความจำเป็นต้องให้มีขั้นตอนการขอใช้งานนะครับ ขออภัยในความไม่สะดวกครับ 🙂

Read more