"ฮุกกะโค้ด" เกิดจากการรวมตัวของโปรแกรมเมอร์จากโรงพยาบาลของรัฐบาล โดยใช้เทคโนโลยีมาช่วยในด้านการบริการ เพื่อให้ผู้ใช้บริการมีความสะดวกสบายยิ่งขึ้น ยกระดับให้โรงพยาบาลรัฐมีการบริการที่ดี มีคุณภาพเทียบ เท่าโรงพยาบาลเอกชน
" Use Technology for treat Patient and Convenient for Staff "
ในช่วงปลายปี 2017 เริ่มจากการรวมตัวของโปรแกรมเมอร์ 3 คนของโรงพยาบาลราชบุรี
ที่ใช้เวลานอกเวลาการทำงานมานั่งทำ Application เพื่อช่วยอำนวยความสะดวก
ให้กับผู้ป่วยที่เข้ารับบริการกับสถานพยาบาลของรัฐ ซึ่งเต็มไปด้วยความแออัด และทรัพยากรที่แสนจำกัด
ระบบฮุกกะในตอนนั้น เป็นระบบการจัดการคิว ตั้งชื่อไว้ว่า Que Cloud
โปรแกรมเมอร์ 3 คน ที่เริ่มสร้างฮุกกะ
ปี 2018
“ นวัตกรรมดีเด่น ประเภท Smat Hospital ”
(งานวิชาการ รพศ./รพท. ทั่วประเทศ)
“ รองชนะเลิศผลงานดีเด่นเขตสุขภาพ ”
(งานประชุมวิชาการ กระทรวงสาธารณสุข)
ปี 2019
“ ได้รับการสนับสนุนจาก Angel Investor”
(ท่านไม่ประสงค์ออกนาม)
ทำให้ปัจจุบัน ฮุกกะขยายทีม และรวบรวมคนที่บ้าเหมือนกัน
ฮุกกะ คือ ความสุขที่เกิดขึ้นรอบตัว เรียบง่าย พอเพียง
เกิดขึ้นอย่างสงบ และไม่ล้อไปตามทุนนิยม
ก่อนหน้านี้ทีมของเราต้องรับงานนอก รับเป็นวิทยากร รับทำอย่างอื่น
เพื่อเอารายได้ตรงส่วนนั้นมาพัฒนางาน และจ่ายค่า Cloud ให้กับโรงพยาบาลที่ใช้ระบบ
ปัจจุบันทีมฮุกกะได้รับการสนับสนุนค่า Cloud จาก โรงพยาบาลราชบุรี
และค่าใช้จ่ายในทีมงาน จาก ผู้ใหญ่ใจดีท่านหนึ่ง ที่เป็น Angel Investor ให้โดยเงื่อนไขเดียวคือ
“ เอาสมอง และแรงของเราที่มี ไปช่วยโรงพยาบาลรัฐ ”
ส่งผลให้เราสามารถรวบรวมทีมในฝันได้ และใช้ความรู้ ความสามารถที่มีไปช่วยคนไข้ ไปช่วยพี่ๆ โรงพยาบาลรัฐได้
CONTACT