เลือกวันที่ต้องการดู

จำนวนคนที่ใช้ HIE ทั้งหมด 16,015 ราย (ยอดสะสม)

hcode หน่วยบริการ
08368 สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี 784
08322 บ้านนาสร้าง ตำบลนครปฐม 456
08343 ลำพยา 410
08329 มาบแค 279
08332 ถนนขาด 265
08346 ห้วยจระเข้ 249
08421 นราภิรมย์ 236
08403 ดอนพุทรา 222
08422 บ้านคลองสว่างอารมย์ ตำบลนราภิรมย์ 213
08347 ทัพหลวง 127
08372 วังน้ำเขียว 126
08436 ไร่ขิง 110
08335 วังตะกู 101
08327 ธรรมศาลา 95
08452 มหาสวัสดิ์ 94
08359 ทุ่งขวาง 93
08371 บ้านหนองกระทุ่ม 76
08400 บ้านเลาเต่า ตำบลห้วยพระ 66
08425 ไผ่หูช้าง 61
08435 บางช้าง 57
08448 วัดสุวรรณ ตำบลศาลายา 57
08326 บ้านต้นสำโรง 51
08352 ทุ่งกระพังโหม 50
08354 บ้านหนองกร่าง 50
08338 ทุ่งน้อย 42
08348 บ้านม่วงดารส ตำบลทัพหลวง 42
08376 บางแก้ว 33
11298 โรงพยาบาลนครชัยศรี 33
08430 หอมเกร็ด 31
08373 บ้านหนองปลาไหล ตำบลทุ่งกระพังโหม 30
08442 บ้านคลองจินดา ตำบลคลองจินดา 28
08324 ดอนเสาเกียด 26
08389 วัดสำโรง 23
08411 บ้านบางหวาย 19
08398 บ้านตะโกสูง ตำบลสามง่าม 19
08341 โพรงมะเดื่อ 18
08381 บางระกำ 16
08393 บางพระ 16
08446 บ้านสวนผัก ตำบลบ้านใหม่ 15
08407 ลำลูกบัว 14
23915 สิทธิชัยวิศาล 13
11300 โรงพยาบาลดอนตูม 13
08429 ทรงคนอง 12
10679 โรงพยาบาลนครปฐม 12
08451 คลองโยง 1 (บุญยศรีสวัสดิ์) 12
08336 หนองปากโลง 11
08334 บ้านอ้อยอีเตี้ย ตำบลบ่อพลับ 10
08419 บัวปากท่า 10
08378 ขุนแก้ว 10
08374 วัดแค 9
11302 โรงพยาบาลสามพราน 8
08340 วังเย็น 8
08402 บ้านภูมิ ตำบลลำเหย 8
08331 ดอนยายหอม 8
08344 ลาดหญ้าแพรก ตำบลสระกะเทียม 8
08433 บางเตย 7
08438 กระทุ่มล้ม 7
08380 บ้านห้วยตะโก ตำบลพะเนียด 7
08434 บ้านดอนทอง ตำบลบางช้าง 7
08351 หนองกระโดน ตำบลบ้านยาง 7
08375 ท่าตำหนัก 6
08399 ห้วยพระ 6
08337 สามควายเผือก 6
08445 บ้านใหม่ 6
08396 งิ้วราย 6
08415 หินมูล 6
08443 คลองจินดา 5
08447 อ้อมใหญ่ 5
08417 ดอนตูม 4
08408 บางเลน 4
11301 โรงพยาบาลบางเลน 4
08392 บ้านสวนถั่ว ตำบลวัดละมุด 4
08379 ท่าพระยา 4
08390 ดอนแฝก 4
08387 ศรีมหาโพธิ์ 3
08349 หนองงูเหลือม 3
08437 บ้านกระทุ่มล้ม 3
08377 ท่ากระชับ 3
08450 คลองโยง 2 3
08383 ศรีษะทอง 3
08394 บางแก้วฟ้า 3
08441 บ้านตากแดด ตำบลตลาดจินดา 3
08424 บ้านเวฬุวนาราม ตำบลลำพญา 3
08410 บางหลวง 2
08386 แหลมบัว 2
08449 บ้านสาลวัน ตำบลศาลายา 2
08350 บ้านยาง 2
08342 บ้านหุบรัก ตำบลโพรงมะเดื่อ 2
08391 บ้านลานแหลม 2
08432 บางกระทึก 2
08357 ห้วยขวาง 2
08414 บางไทรป่า 2
08382 โคกพระเจดีย์ 2
08395 ลานตากฟ้า 2
14870 สระกระเทียม 2
08384 วัดเสถียร 1
08440 ตลาดจินดา 1
08363 ดอนข่อย 1
08362 ทุ่งบัว 1
08388 สัมปทวน 1
08330 สนามจันทร์ 1
08404 บ้านหลวง 1
08444 ยายชา 1
hcode หน่วยบริการ
10677 โรงพยาบาลราชบุรี 1,856
11458 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชจอมบึง 390
07878 รพ.สต. ท่าราบ 280
10728 โรงพยาบาลดำเนินสะดวก 203
07873 หลุมดิน 48
11273 โรงพยาบาลสวนผึ้ง 40
07855 บ้านห้วยหมู ตำบลเจดีย์หัก 35
07985 ดอนทราย 27
07963 ดอนทราย 27
07951 โพหัก 24
07944 วังเย็น 22
07901 ตะนาวศรี 21
07918 บ้านรางห้าตำลึง ตำบลขุนพิทักษ์ 21
14746 รพสต.บ้านปากคลอง ตำบลแพงพวย 19
07991 บ้านนาคอก ตำบลอ่างหิน 18
23213 เทศบาลตำบลเขางู 14
07920 ท่าผา 14
10729 โรงพยาบาลบ้านโป่ง 13
07867 น้ำพุ 13
07941 บ้านบางพัง ตำบลเบิกไพร 11
14225 รพสต.บ้านหนองน้ำขุ่น ตำบลบ้านคา 10
07934 คุ้งพยอม 10
07859 คุ้งน้ำวน 10
07939 บ้านสัมมาราม ตำบลเขาขลุง 10
07897 บ้านห้วยผาก ตำบลสวนผึ้ง 9
11276 โรงพยาบาลปากท่อ 8
07892 รางบัว 8
11274 โรงพยาบาลบางแพ 7
07942 เบิกไพร 7
00054 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี 7
07870 เขาแร้ง 7
11275 โรงพยาบาลเจ็ดเสมียน 7
07896 บ้านถ้ำหิน ตำบลสวนผึ้ง 6
07885 ด่านทับตะโก 6
07895 บ้านผาปก ตำบลสวนผึ้ง 6
07880 ปากช่อง 6
07960 บ้านเก่า ตำบลบ้านฆ้อง 6
07975 ธรรมเสน 5
07861 คุ้งกระถิน 5
07877 บ้านคูบัว ตำบลคูบัว 5
07882 บ้านเขาผึ้ง ตำบลปากช่อง 5
07913 สี่หมื่น 5
07902 บ้านบ่อหวี ตำบลตะนาวศรี 5
07899 ป่าหวาย 5
07994 ยางหัก 5
07930 สวนกล้วย 4
07953 ดอนกระเบื้อง 4
07876 สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี 4
07883 บ้านเบิกไพร ตำบลเบิกไพร 4
07933 บ้านม่วง 4
08006 รพสต.บ้านพุน้ำร้อน ตำบลบ้านบึง 4
07988 ป่าไก่ 4
07990 อ่างหิน 3
08008 หนองพันจันทร์ 3
07946 หัวโพ 3
11277 โรงพยาบาลวัดเพลง 3
10730 โรงพยาบาลโพธาราม 3
07943 ลาดบัวขาว 3
07925 บ้านยาง ตำบลปากแรต 3
77657 ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองดำเนินสะดวก 3
07917 ขุนพิทักษ์ 3
07995 บ้านหินสี ต.ยางหัก 3
07909 บ้านบัวงาม 3
07950 ดอนคา 3
07987 บ้านเขาดิน ตำบลหนองกระทุ่ม 3
14316 บ้านน้ำตก ตำบลบางโตนด 3
08009 บ้านหนองจอก ตำบลหนองพันจันทร์ 3
07968 ท่าชุมพล 3
07997 วันดาว 2
07919 ดอนไผ่ 2
14221 บ้านศาลา ตำบลบ้านไร่ 2
07922 บ้านหนองกลางด่าน ตำบลกรับใหญ่ 2
07992 บ่อกระดาน 2
07915 ท่านัด 2
07908 ดอนคลัง 2
07973 บ้านเขาราบ ตำบลเตาปูน 2
07961 บ้านบางกะโด ตำบลบ้านสิงห์ 2
08004 บ้านโป่งเจ็ด ตำบลบ้านคา 2
14317 โป่งกระทิงล่าง ตำบลบ้านบึง 2
07981 บ้านหนองไร่ ตำบลทุ่งหลวง 2
07935 หนองปลาหมอ 2
14220 บ้านหนองสลิด ตำบลดอนกรวย 2
07884 เบิกไพร 2
08003 บ้านคา 2
10618 บ้านสวนพลู ตำบลบ้านบึง 1
07881 บ้านเขาปิ่นทอง ตำบลปากช่อง 1
07937 บ้านหนองไม้เฝ้า ตำบลเขาขลุง 1
07907 ดอนกรวย 1
14315 บ้านหาดสำราญ ตำบลคลองตาคต 1
07931 นครชุมน์ 1
07972 เตาปูน 1
07940 เขาขลุง 1
07894 สวนผึ้ง 1
07938 บ้านหนองไก่ขัน ตำบลเขาขลุง 1
07921 บ้านครก ต.ท่าผา 1
07927 บ้านหนองบอน ตำบลหนองอ้อ 1
07932 บ้านตาผา ตำบลนครชุมน์ 1
07928 หนองอ้อ 1
07948 บ้านดอนใหญ่ ตำบลดอนใหญ่ 1
07986 หนองกระทุ่ม 1
07914 บ้านคูหาสวรรค์ ตำบลสี่หมื่น 1
07906 ตาหลวง 1
hcode หน่วยบริการ
08748 บ้านทุ่งเคล็ด ตำบลไร่เก่า 810
08678 อ่าวน้อย 558
08673 บ้านทุ่งเคล็ด ตำบลเกาะหลัก 466
08726 บ้านศรีนคร ตำบลช้างแรก 155
14216 บ้านหนองจิก ตำบลไร่ใหม่ 91
08672 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตำบลเกาะหลัก 88
08725 ช้างแรก 75
08676 บ้านห้วยน้ำพุ ตำบลห้วยทราย 68
08724 ทรายทอง 67
08721 บ้านดอนจวง ตำบลปากแพรก 65
08723 บ้านบางเปิด ตำบลทรายทอง 60
08728 บ้านบางเจริญ ตำบลไชยราช 53
08695 บ้านไร่บน ตำบลหาดขาม 51
14212 บ้านทุ่งประดู่ ตำบลทับสะแก 37
08731 ปากน้ำปราณ 35
08722 บางสะพาน 32
00061 ประจวบคีรีขันธ์ 28
11316 โรงพยาบาลทับสะแก 27
08743 บึงนคร 26
08677 ห้วยทราย 25
08707 บ้านหนองตาจ่า ตำบลกำเนิดนพคุณ 23
08689 บ้านหนองเตาปูน ตำบลกุยเหนือ 19
08745 ศิลาลอย 18
08694 บ้านดอนกลาง ตำบลสามกระทาย 18
08735 เขาจ้าว 17
08706 บ้านหินเทิน ตำบลแสงอรุณ 15
08701 นาหูกวาง 14
08740 ทับใต้ 13
08736 บ้านเขาเต่า ตำบลหนองแก 12
08702 ตำบลเขาล้าน 12
08697 บ้านรวมไทย ตำบลหาดขาม 11
08737 หินเหล็กไฟ 11
08727 ไชยราช 11
08674 คลองวาฬ 10
08749 บ้านหนองแก ตำบลไร่ใหม่ 9
08688 กุยบุรี ตำบลกุยเหนือ 9
08686 บ้านหนองปุหลก ตำบลบ่อนอก 9
08746 บ้านหนองหญ้าปล้อง ตำบลศิลาลอย 8
08705 บ้านเนินดินแดง ตำบลห้วยยาง 7
08710 ร่อนทอง 7
12471 สถานีกาชาดหัวหินเฉลิมพระเกียรติ 7
08700 ตลาดเหมืองแร่ ตำบลนาหูกวาง 6
08709 พงศ์ประศาสน์ 5
08744 สามร้อยยอด 5
08718 ทองมงคล 4
08739 บ้านห้วยไทรตำบลหนองพลับ 4
08683 บ่อนอก 4
08747 ไร่เก่า 4
08680 นิคมสร้างตนเอง กม.12 ตำบลอ่าวน้อย 4
14217 บ้านหนองมะซาง 4
08693 บ้านป่าถล่ม ตำบลสามกระทาย 3
08699 บ้านหนองหอย ตำบลอ่างทอง 3
08741 ห้วยสัตว์ใหญ่ 3
08742 บ้านห้วยผื้ง ตำบลห้วยสัตว์ใหญ่ 3
08691 พระครูนิยุตธรรมสุนทร 3
08704 ห้วยยาง 3
08679 บ้านย่านซื่อ ตำบลอ่าวน้อย 3
08696 บ้านโป่งกระสัง ตำบลหาดขาม 3
08714 ธงชัย 3
08703 บ้านดอนใจดี ตำบลเขาล้าน 2
08717 ชัยเกษม 2
08733 บ้านห้วยแสลงพันธ์ ตำบลหนองตาแต้ม 2
11319 โรงพยาบาลปราณบุรี 2
08729 ปราณบุรี 2
08675 บ้านด่านสิงขร ตำบลคลองวาฬ 1
08685 บ้านทุ่งโก ตำบลบ่อนอก 1
08716 บ้านห้วยไก่ต่อ 1
08734 วังก์พง 1
08730 บ้านโรงสูบ 1
11318 โรงพยาบาลบางสะพานน้อย 1
hcode หน่วยบริการ
08584 ทับคาง 233
08621 บ้านหนองชุมแสง ตำบลท่าไม้รวก 193
08627 บ้านหนองโรง ตำบลเขากระปุก 145
11312 โรงพยาบาลบ้านลาด 144
08582 สระพัง 79
08615 บ้านหนองขานาง ตำบลท่าคอย 71
08652 ปากทะเล 65
08616 บ้านท่าวาย ตำบลยางหย่อง 64
08581 บ้านห้วย ตำบลเขาย้อย 61
08663 ท่าแร้งออก 57
08590 ห้วยท่าช้าง 51
08626 ปึกเตียน 50
08622 ท่าไม้รวก 34
08591 หนองชุมพลเหนือ 32
08617 บ้านหนองบัว ตำบลหนองจอก 31
08638 ท่าเสน 29
08628 เขากระปุก 26
08614 ท่ายาง 23
08631 บ้านในดง 22
08648 ถ้ำรงค์ 20
08568 ต้นมะม่วง 19
08650 บ้านพุตูม ตำบลห้วยลึก 18
11308 โรงพยาบาลเขาย้อย 18
08632 บ้านลาด 17
08609 บ้านโป่งแย้ ตำบลไร่ใหม่พัฒนา 16
08664 บ้านเขากลิ้ง ตำบลแก่งกระจาน 15
08560 นาพันสาม 15
11314 โรงพยาบาลแก่งกระจาน 14
08593 บ้านอ่างศิลา ตำบลหนองหญ้าปล้อง 14
08636 สมอพลือ 14
08566 บางจาก 13
08571 สำมะโรง 13
11310 โรงพยาบาลชะอำ 12
08639 หนองกระเจ็ด 11
08635 ตำหรุ 9
08651 บางขุนไทร 8
08671 ห้วยแม่เพรียง 8
08596 ยางน้ำกลัดเหนือ 7
08564 ไร่ส้ม 7
08629 หุบเฉลา ตำบลเขากระปุก 6
08567 ตำบลบ้านหม้อ 6
11309 โรงพยาบาลหนองหญ้าปล้อง 5
08587 บ้านพุม่วง ตำบลหนองชุมพล 5
14460 บ้านดอนนาลุ่ม ตำบลหนองขนาน 5
08655 แหลมผักเบี้ย 5
08612 ดอนขุนห้วย ตำบลดอนขุนห้วย 5
11311 โรงพยาบาลท่ายาง 5
08640 หนองกะปุ 4
08598 บ้านโปร่งวิเชียร ตำบลยางน้ำกลัดใต้ 4
08611 บ้านอ่างหิน ตำบลสามพระยา 4
08645 ไร่สะท้อน 4
08624 บ้านยางชุม ตำบลกลัดหลวง 4
08588 บ้านหนองโพธิ์ ตำบลหนองชุมพล 4
08623 วังไคร้ 4
08603 บ้านนิคมสร้างตนเองเขื่อนเพชร ตำบลเขาใหญ่ 4
08606 บ้านทุ่งจับญวน ตำบลห้วยทรายเหนือ 4
08637 ไร่มะขาม 4
08604 บ้านหุบกระพง ตำบลเขาใหญ่ 3
11843 บ้านสารเห็ด ตำบลกลัดหลวง 3
08641 ลาดโพธิ์ 3
08658 บางตะบูนออก 3
08586 หนองปรง 3
08607 ไร่ใหม่พัฒนา 3
11313 โรงพยาบาลบ้านแหลม 3
08644 โรงเข้ 3
08630 ท่าแลง 3
08657 บ้านสามแพรก ตำบลบางตะบูน 3
08589 ห้วยโรง 3
08600 ท่าตะคร้อ 3
08580 หนองพลับ 2
08608 บ้านรางจิก ตำบลไร่ใหม่พัฒนา 2
08620 บ้านหนองเตียน ตำบลท่าไม้รวก 2
10736 โรงพยาบาลพระจอมเกล้า 2
08643 ไร่โคก 2
14283 เทศบาลเมืองชะอำ 2
08572 โพพระ 2
08605 หนองศาลา 1
08666 บ้านท่าเรือ ตำบลแก่งกระจาน 1
14285 บ้านหนองปืนแตก ตำบลสองพี่น้อง 1
08665 บ้านแม่คะเมย ตำบลแก่งกระจาน 1
08642 สะพานไกร 1
08649 ห้วยลึก 1
08569 ช่องสะแก 1
08618 หนองจอก 1
11842 บ้านฝั่งท่า ตำบลวังไคร้ 1
08613 บ้านวังยาว ตำบลดอนขุนห้วย 1
08601 บ้านท่า 1
08559 บ้านดอนมะขามช้าง ตำบลนาพันสาม 1
08647 ท่าช้าง 1
hcode หน่วยบริการ
08122 บ้านโป่งพรหม ตำบลหนองโสน 233
11287 โรงพยาบาลด่านมะขามเตี้ย 188
10731 โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา 41
41702 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านถ้ำมังกรทอง 35
11280 โรงพยาบาลบ่อพลอย 34
08045 บ้านพุพรหม ตำบลหนองกุ่ม 32
11282 โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ ๑๙ 31
08129 บ้านหนองอำเภอจีน ตำบลทุ่งกระบ่ำ 30
08141 บ้านหนองใหญ่ ตำบลหนองปรือ 25
11286 โรงพยาบาลเลาขวัญ 22
08042 บ้านบ้องตี้ ตำบลบ้องตี้ 22
08097 บ้านกุยแหย่ ตำบลลิ่นถิ่น 16
08126 บ้านหนองมะสังข์ ตำบลหนองปลิง 15
08130 บ้านทุ่งกระบ่ำ ตำบลทุ่งกระบ่ำ 13
08125 บ้านหนองปลิง ตำบลหนองปลิง 13
10732 โรงพยาบาลมะการักษ์ 11
41701 โรงพยาบาลหนองปรือ 11
08021 บ้านทับศิลา ตำบลช่องสะเดา 10
08076 บ้านศาลเจ้าโพรงไม้ ตำบลวังขนาย 8
08124 บ้านตลุงเหนือ ตำบลหนองประดู่ 7
08013 บ้านหนองบัว ตำบลหนองบัว 7
08049 บ้านไร่เจริญ ตำบลหลุมรัง 7
08032 บ้านท่าทุ่งนา ตำบลไทรโยค 7
08135 บ้านไทรทอง ตำบลจรเข้เผือก 6
08040 บ้านแก่งระเบิด ตำบลวังกระแจะ 6
08074 บ้านท่าเสา ตำบลท่าเสา 6
11283 โรงพยาบาลทองผาภูมิ 6
08109 บ้านหนองโพธิ์ ตำบลดอนตาเพชร 5
08117 บ้านสระลุมพุก ตำบลหนองสาหร่าย 5
08011 บ้านยาง ตำบลท่ามะขาม 5
08123 บ้านหนองประดู่ ตำบลหนองประดู่ 5
08143 บ้านหนองปลาไหล ตำบลหนองปลาไหล 4
08044 บ้านใหม่ ตำบลหนองกุ่ม 4
08082 บ้านม่วงชุม ตำบลม่วงชุม 4
08119 บ้านหนองโสน ตำบลหนองโสน 4
08052 บ้านสามยอด ตำบลช่องด่าน 3
08037 บ้านพุเตย ตำบลท่าเสา 3
08033 บ้านทุ่งก้างย่าง ตำบลไทรโยค 3
08059 บ้านท่าลำใย ตำบลเขาโจด 2
14136 โรงพยาบาลศุกร์ศิริศรีสวัสดิ์ 2
11279 โรงพยาบาลสมเด็จพระปิยะมหาราชรมณียเขต 2
08024 บ้านแก่งหลวง ตำบลเกาะสำโรง 2
08023 บ้านวังปลาหมู ตำบลหนองหญ้า 2
08118 บ้านแสลบหย่อง ตำบลเลาขวัญ 2
08127 บ้านหนองจั่น ตำบลหนองนกแก้ว 2
08096 บ้านกุยมั่ง ตำบลหินดาด 2
15020 บ้านน้ำมุด ตำบลแม่กระบุง 2
08015 บ้านหนองแก ตำบลลาดหญ้า 1
08069 บ้านเขาช่อง ตำบลเขาสามสิบหาบ 1
08038 บ้านท่ากิเลน ตำบลสิงห์ 1
08019 บ้านหนองสามพราน ตำบลวังด้ง 1
08106 บ้านพระเจดีย์สามองค์ ตำบลหนองลู 1
08140 บ้านโป่งช้าง ตำบลหนองปรือ 1
08030 บ้านวังเย็น ตำบลวังเย็น 1
08031 บ้านแม่น้ำน้อย ตำบลไทรโยค 1
08014 บ้านลาดหญ้า ตำบลลาดหญ้า 1
hcode หน่วยบริการ
10734 โรงพยาบาลสมุทรสาคร 198
08470 บ้านบางปลา ตำบลบ้านเกาะ 92
08455 บางโทรัด 65
08479 ท่าไม้ 37
08472 บ้านชายทะเลบางกระเจ้า 34
00058 สมุทรสาคร 29
08457 กาหลง 29
08484 คลองมะเดื่อ ตำบลคลองมะเดื่อ 18
08460 บ้านนาดี ตำบลนาดี 17
08475 บางหญ้าแพรก ตำบลบางหญ้าแพรก 16
08468 บ้านขอม ตำบลโคกขาม 16
08493 บ้านทำนบแพ้ว 4 ตำบลยกกระบัตร 13
08478 สายสี่ 13
08482 บางยาง 12
08465 บ้านโคก ตำบลพันท้ายนรสิงห์ 10
08502 เจ็ดริ้ว 9
08481 บ้านรางปลาซิว ตำบลสวนหลวง 9
08491 บ้านทุ่งอินทรีย์ ตำบลหลักสาม 9
08463 บ้านโพธิ์แจ้ ตำบลบางน้ำจืด 8
08467 บ้านไร่ ตำบลพันท้ายนรสิงห์ 8
08483 บ้านคลองทองหลาง ตำบลคลองมะเดื่อ 8
08499 บ้านคลองสองห้อง ตำบลหนองบัว 8
08501 หลักสอง 7
08476 ชัยมงคล 7
08473 บางกระเจ้า ตำบลบางกระเจ้า 7
08464 บางน้ำจืด ตำบลบางน้ำจืด 7
08508 บ้านคลองตัน ตำบลเกษตรพัฒนา 7
08461 บ้านศรีเมือง ตำบลท่าทราย 7
08486 ดอนไก่ดี 7
08488 บ้านท่าเสา 6
11838 บ้านรางช้างสี ตำบลหลักสอง 6
14074 เกษตรพัฒนา 6
08504 บ้านช่องสาร ตำบลอำแพง 6
08454 บ้านกระซ้าขาว ตำบลบ้านบ่อ 6
08490 หลักสาม ต.หลักสาม 6
08485 หนองนกไข่ 5
08453 บ้านบ่อ ตำบลบ้านบ่อ 4
08466 บ้านกสิกรรมนิคมเกลือ 4 ตำบลพันท้ายนรสิงห์ 4
08487 แคราย 4
08458 นาโคก 4
08489 บ้านท้องคุ้ง ตำบลท่าเสา 3
08494 โรงเข้ 3
08498 หนองสองห้อง 3
08480 สวนหลวง 2
08474 บ้านกำพร้า ตำบลบางหญ้าแพรก 2
08462 สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี 2
08459 ท่าจีน 2
08503 คลองตัน 2
08505 บ้านท่าแร้ง ตำบลอำแพง 1
hcode หน่วยบริการ
14873 บ้านเขตเมือง ตำบลลาดใหญ่ 142
15249 ศูนย์แพทย์ชุมชนแม่กลอง 31
08517 ท้ายหาด 26
08529 บางยี่รงค์ 21
08520 บ้านปากลัด ตำบลคลองเขิน 20
10735 โรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า 19
08519 แหลมใหญ่ 13
08509 วัดบางขันแตก ตำบลบางขันแตก 13
08540 บ้านปราโมทย์ 11
08527 บ้านฉู่ฉี่ ตำบลบางจะเกร็ง 10
08516 บางแก้ว 10
08512 บ้านตะวันจาก ตำบลลาดใหญ่ 7
08510 สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี 7
08524 นางตะเคียน 7
08523 บ้านคลองช่อง ตำบลคลองโคน 7
08525 บ้านบังปืน ตำบลนางตะเคียน 6
08514 บ้านแก้วฟ้า ตำบลบ้านปรก 5
08535 บางกุ้ง 5
08549 บางช้าง 5
23752 ศูนย์สุขภาพชุมชนเทพเจ้ากวนอู 5
08531 วัดบางคนฑีใน ตำบลบางคนฑี 4
08526 บางจะเกร็ง 4
08539 บางกระบือ 4
08557 บางนางลี่ 4
11306 โรงพยาบาลนภาลัย 4
15250 ศูนย์แพทย์ชุมชนพระครูอุดมสมุทรคุณ 3
08553 บ้านสี่แยก ตำบลปลายโพงพาง 3
08511 ลาดใหญ่ 3
08537 บางนกแขวก 2
08536 จอมปลวก 2
08530 โรงหีบ 2
08522 คลองโคน 2
08521 บ้านดาวโด่ง ตำบลคลองเขิน 2
08534 บางพรม 2
08554 บางแค 2
08533 ดอนมะโนรา 1
08555 แพรกหนามแดง 1
08544 บ้านคลองพลับ ตำบลท่าคา 1
08543 ท่าคา 1
08550 บ้านดาวดึงษ์ ตำบลบางช้าง 1
08542 วัดวรภูมิ ตำบลสวนหลวง 1
08551 วัดประชา ตำบลปลายโพงพาง 1
08545 วัดประดู่ 1
hcode หน่วยบริการ
11294 โรงพยาบาลสามชุก 32
11289 โรงพยาบาลเดิมบางนางบวช 29
08235 รพสต.บางงาม 22
08233 รพสต.บ้านกร่าง 20
08192 รพสต.หัวเขา 19
08315 หนองโพธิ์ 17
11295 โรงพยาบาลอู่ทอง 16
11290 โรงพยาบาลด่านช้าง 16
08244 รพสต.วังยาง 15
10733 โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่17 12
10678 โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช 12
08236 รพ.สต.บ้านทุ่งขโมย ตำบลบางงาม 10
08248 รพสต.หนองสาหร่าย 8
08199 หนองกระทุ่ม 7
08241 รพสต.วังหว้า 6
08282 รพสต.บ้านดอนสันชัย ตำบลวังลึก 5
11296 โรงพยาบาลหนองหญ้าไซ 5
08290 รพสต.บ้านหัวกระบัง ตำบลกระเสียว 5
08238 รพ.สต. ดอนปรู 5
11293 โรงพยาบาลดอนเจดีย์ 5
08245 บ้านลาดปลาเค้า ตำบลวังยาง 2
08184 บ้านหนองแขม ตำบลเขาดิน 2
00745 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบางปลาม้า 2
00749 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสามชุก 1
08188 ทุ่งคลี 1
08239 บ้านรางหางม้า ตำบลปลายนา 1
08232 บ้านม่วงเจริญผล ตำบลศรีประจันต์ 1
08187 รพสต.บ้านคูเมือง ตำบลทุ่งคลี 1
08181 รพสต.เดิมบาง 1
hcode หน่วยบริการ
11082 โรงพยาบาลห้วยเม็ก 80
hcode หน่วยบริการ
10892 โรงพยาบาลแก้งสนามนาง 44
hcode หน่วยบริการ
10898 โรงพยาบาลหนองกี่ 18
10911 โรงพยาบาลโนนสุวรรณ 7
hcode หน่วยบริการ
11146 โรงพยาบาลแม่เมาะ 9
11156 โรงพยาบาลห้างฉัตร 4
hcode หน่วยบริการ
02506 ทับพริก 9
hcode หน่วยบริการ
11052 โรงพยาบาลโกสุมพิสัย 6
hcode หน่วยบริการ
11205 โรงพยาบาลแม่สะเรียง 6
hcode หน่วยบริการ
11167 โรงพยาบาลลอง 5
hcode หน่วยบริการ
11002 โรงพยาบาลบ้านไผ่ 3
hcode หน่วยบริการ
09295 ศรีวิชัย 2
hcode หน่วยบริการ
10722 โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช 1