จำนวนคนที่ลงทะเบียนวันนี้ 130 ราย

โรงพยาบาลราชบุรี

114

วังน้ำเขียว

8

บ้านห้วยน้ำพุ ตำบลห้วยทราย

2

โรงพยาบาลแก่งกระจาน

2

โพรงมะเดื่อ

1

โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา

1

หัวโพ

1

โรงพยาบาลนครชัยศรี

1


จำนวนคนที่ลงทะเบียนทั้งหมด 13,606 ราย (ยอดสะสม)

hcode หน่วยบริการ
10677 โรงพยาบาลราชบุรี 13,385
07855 บ้านห้วยหมู ตำบลเจดีย์หัก 10
07873 หลุมดิน 6
10728 โรงพยาบาลดำเนินสะดวก 2
77770 ศูนย์สุขภาพชุมชนประชานุเคราะห์โรงพยาบาลราชบุรี 1
11458 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชจอมบึง 1
07880 ปากช่อง 1
28858 โรงพยาบาลบ้านคา 1
07909 บ้านบัวงาม 1
07885 ด่านทับตะโก 1
11275 โรงพยาบาลเจ็ดเสมียน 1
07946 หัวโพ 1
10730 โรงพยาบาลโพธาราม 1
hcode หน่วยบริการ
08332 ถนนขาด 37
08372 วังน้ำเขียว 12
08346 ห้วยจระเข้ 6
08330 สนามจันทร์ 4
08322 บ้านนาสร้าง ตำบลนครปฐม 3
11301 โรงพยาบาลบางเลน 3
08426 บ้านดงเกตุ ตำบลสามพราน 3
08343 ลำพยา 2
08448 วัดสุวรรณ ตำบลศาลายา 2
22952 ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยมหิดล 2
08341 โพรงมะเดื่อ 2
08381 บางระกำ 1
08452 มหาสวัสดิ์ 1
08438 กระทุ่มล้ม 1
08334 บ้านอ้อยอีเตี้ย ตำบลบ่อพลับ 1
08327 ธรรมศาลา 1
11303 โรงพยาบาลพุทธมณฑล 1
08382 โคกพระเจดีย์ 1
08433 บางเตย 1
08354 บ้านหนองกร่าง 1
08439 คลองใหม่ 1
11298 โรงพยาบาลนครชัยศรี 1
08335 วังตะกู 1
hcode หน่วยบริการ
11314 โรงพยาบาลแก่งกระจาน 20
08584 ทับคาง 5
08568 ต้นมะม่วง 2
10736 โรงพยาบาลพระจอมเกล้า 2
08638 ท่าเสน 1
11311 โรงพยาบาลท่ายาง 1
11308 โรงพยาบาลเขาย้อย 1
hcode หน่วยบริการ
08129 บ้านหนองอำเภอจีน ตำบลทุ่งกระบ่ำ 11
10731 โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา 11
08122 บ้านโป่งพรหม ตำบลหนองโสน 4
08014 บ้านลาดหญ้า ตำบลลาดหญ้า 1
08119 บ้านหนองโสน ตำบลหนองโสน 1
hcode หน่วยบริการ
08677 ห้วยทราย 3
08676 บ้านห้วยน้ำพุ ตำบลห้วยทราย 3
08672 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตำบลเกาะหลัก 3
11318 โรงพยาบาลบางสะพานน้อย 2
08732 บ้านหนองตาเมือง ตำบลหนองตาแต้ม 1
08740 ทับใต้ 1
08702 ตำบลเขาล้าน 1
11320 โรงพยาบาลหัวหิน 1
08689 บ้านหนองเตาปูน ตำบลกุยเหนือ 1
08731 ปากน้ำปราณ 1
hcode หน่วยบริการ
10733 โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่17 2
10678 โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช 2
11294 โรงพยาบาลสามชุก 2
hcode หน่วยบริการ
08538 ยายแพง 5
hcode หน่วยบริการ
10906 โรงพยาบาลปะคำ 2
10911 โรงพยาบาลโนนสุวรรณ 1
hcode หน่วยบริการ
11205 โรงพยาบาลแม่สะเรียง 3
hcode หน่วยบริการ
10734 โรงพยาบาลสมุทรสาคร 2
hcode หน่วยบริการ
09295 ศรีวิชัย 1