จำนวนคนที่ลงทะเบียนวันนี้ 8 ราย

โรงพยาบาลราชบุรี

2

โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์

1

โรงพยาบาลแก่งกระจาน

1

ศูนย์สุขภาพชุมชนประชานุเคราะห์โรงพยาบาลราชบุรี

1

นาหูกวาง

1

โรงพยาบาลพระจอมเกล้า

1

โรงพยาบาลห้วยเม็ก

1


จำนวนคนที่ลงทะเบียนทั้งหมด 24,006 ราย (ยอดสะสม)

hcode หน่วยบริการ
10677 โรงพยาบาลราชบุรี 20,717
10728 โรงพยาบาลดำเนินสะดวก 141
11458 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชจอมบึง 66
11275 โรงพยาบาลเจ็ดเสมียน 48
10729 โรงพยาบาลบ้านโป่ง 35
77770 ศูนย์สุขภาพชุมชนประชานุเคราะห์โรงพยาบาลราชบุรี 31
10730 โรงพยาบาลโพธาราม 30
77675 ศูนย์สุขภาพชุมชนเทศบาลเมืองโรงพยาบาลราชบุรี 12
07878 รพ.สต. ท่าราบ 12
11274 โรงพยาบาลบางแพ 9
11276 โรงพยาบาลปากท่อ 9
07885 ด่านทับตะโก 8
07873 หลุมดิน 7
07963 ดอนทราย 7
11273 โรงพยาบาลสวนผึ้ง 3
07908 ดอนคลัง 2
07891 บ้านรางเฆ่ ตำบลแก้มอ้น 2
07869 หินกอง 2
07889 บ้านทุ่งแฝก ตำบลแก้มอ้น 2
07877 บ้านคูบัว ตำบลคูบัว 2
28858 โรงพยาบาลบ้านคา 2
07881 บ้านเขาปิ่นทอง ตำบลปากช่อง 1
07920 ท่าผา 1
07985 ดอนทราย 1
07922 บ้านหนองกลางด่าน ตำบลกรับใหญ่ 1
07988 ป่าไก่ 1
07936 บ้านสระตะโก ตำบลหนองปลาหมอ 1
07971 บางโตนด 1
07945 บ้านหนองม่วง ตำบลวังเย็น 1
07882 บ้านเขาผึ้ง ตำบลปากช่อง 1
23213 เทศบาลตำบลเขางู 1
08001 จอมประทัด 1
07903 ดำเนินสะดวก 1
07857 รพสต.หนองกลางนา 1
07883 บ้านเบิกไพร ตำบลเบิกไพร 1
07917 ขุนพิทักษ์ 1
07894 สวนผึ้ง 1
07944 วังเย็น 1
11277 โรงพยาบาลวัดเพลง 1
07859 คุ้งน้ำวน 1
hcode หน่วยบริการ
10679 โรงพยาบาลนครปฐม 229
11300 โรงพยาบาลดอนตูม 81
08368 สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี 71
08322 บ้านนาสร้าง ตำบลนครปฐม 70
08346 ห้วยจระเข้ 38
11299 โรงพยาบาลห้วยพลู 36
08329 มาบแค 35
11298 โรงพยาบาลนครชัยศรี 34
13819 โรงพยาบาลหลวงพ่อเปิ่น 34
08403 ดอนพุทรา 30
11303 โรงพยาบาลพุทธมณฑล 26
11302 โรงพยาบาลสามพราน 25
08327 ธรรมศาลา 21
08421 นราภิรมย์ 19
11297 โรงพยาบาลกำแพงแสน 16
11301 โรงพยาบาลบางเลน 15
08359 ทุ่งขวาง 14
08343 ลำพยา 14
08325 พระประโทน 13
08332 ถนนขาด 13
08349 หนองงูเหลือม 12
08400 บ้านเลาเต่า ตำบลห้วยพระ 10
08371 บ้านหนองกระทุ่ม 9
08435 บางช้าง 9
08452 มหาสวัสดิ์ 8
08355 บ้านหนองจิก 7
08436 ไร่ขิง 7
08326 บ้านต้นสำโรง 7
08352 ทุ่งกระพังโหม 6
08341 โพรงมะเดื่อ 5
08347 ทัพหลวง 5
08445 บ้านใหม่ 5
08448 วัดสุวรรณ ตำบลศาลายา 5
08348 บ้านม่วงดารส ตำบลทัพหลวง 4
08356 บ้านไร่แตงทอง 4
08381 บางระกำ 4
08365 บ้านหนองพงนก ตำบลสระพัฒนา 3
08414 บางไทรป่า 3
08384 วัดเสถียร 3
08335 วังตะกู 3
08333 บ่อพลับ 3
08358 บ้านสองห้อง 2
08361 บ้านหนองพงกลาง ตำบลสระสี่มุม 2
08334 บ้านอ้อยอีเตี้ย ตำบลบ่อพลับ 2
08402 บ้านภูมิ ตำบลลำเหย 2
08363 ดอนข่อย 2
08425 ไผ่หูช้าง 2
08372 วังน้ำเขียว 2
08437 บ้านกระทุ่มล้ม 2
08354 บ้านหนองกร่าง 2
08370 บ้านหนองเขมร 1
08409 บางปลา 1
08340 วังเย็น 1
08330 สนามจันทร์ 1
08439 คลองใหม่ 1
08353 กระตีบ 1
08393 บางพระ 1
08351 หนองกระโดน ตำบลบ้านยาง 1
08362 ทุ่งบัว 1
08380 บ้านห้วยตะโก ตำบลพะเนียด 1
08366 บ้านกำแพงแสน 1
08388 สัมปทวน 1
08324 ดอนเสาเกียด 1
08450 คลองโยง 2 1
08441 บ้านตากแดด ตำบลตลาดจินดา 1
08364 สระพัฒนา 1
14867 บ้านห้วยผักชี 1
08438 กระทุ่มล้ม 1
08396 งิ้วราย 1
08350 บ้านยาง 1
08399 ห้วยพระ 1
08451 คลองโยง 1 (บุญยศรีสวัสดิ์) 1
08406 ห้วยด้วน 1
hcode หน่วยบริการ
11309 โรงพยาบาลหนองหญ้าปล้อง 357
11311 โรงพยาบาลท่ายาง 139
11314 โรงพยาบาลแก่งกระจาน 108
10736 โรงพยาบาลพระจอมเกล้า 32
08621 บ้านหนองชุมแสง ตำบลท่าไม้รวก 17
08631 บ้านในดง 14
08590 ห้วยท่าช้าง 12
08615 บ้านหนองขานาง ตำบลท่าคอย 10
08638 ท่าเสน 9
08616 บ้านท่าวาย ตำบลยางหย่อง 9
08584 ทับคาง 8
11310 โรงพยาบาลชะอำ 6
08614 ท่ายาง 4
08648 ถ้ำรงค์ 4
11843 บ้านสารเห็ด ตำบลกลัดหลวง 3
08627 บ้านหนองโรง ตำบลเขากระปุก 3
08626 ปึกเตียน 3
08617 บ้านหนองบัว ตำบลหนองจอก 2
08632 บ้านลาด 2
08628 เขากระปุก 2
08582 สระพัง 2
08622 ท่าไม้รวก 2
08576 วังตะโก 1
08566 บางจาก 1
08571 สำมะโรง 1
08612 ดอนขุนห้วย ตำบลดอนขุนห้วย 1
08591 หนองชุมพลเหนือ 1
08605 หนองศาลา 1
08635 ตำหรุ 1
08595 บ้านจะโปรง ตำบลหนองหญ้าปล้อง 1
08607 ไร่ใหม่พัฒนา 1
08650 บ้านพุตูม ตำบลห้วยลึก 1
08573 หาดเจ้าสำราญ 1
08641 ลาดโพธิ์ 1
14285 บ้านหนองปืนแตก ตำบลสองพี่น้อง 1
08669 สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี 1
11842 บ้านฝั่งท่า ตำบลวังไคร้ 1
08671 ห้วยแม่เพรียง 1
hcode หน่วยบริการ
11082 โรงพยาบาลห้วยเม็ก 434
11078 โรงพยาบาลกมลาไสย 1
hcode หน่วยบริการ
08678 อ่าวน้อย 99
08673 บ้านทุ่งเคล็ด ตำบลเกาะหลัก 92
10737 โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์ 50
11318 โรงพยาบาลบางสะพานน้อย 23
11317 โรงพยาบาลบางสะพาน 16
00061 ประจวบคีรีขันธ์ 8
14212 บ้านทุ่งประดู่ ตำบลทับสะแก 6
08723 บ้านบางเปิด ตำบลทรายทอง 5
08672 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตำบลเกาะหลัก 5
08696 บ้านโป่งกระสัง ตำบลหาดขาม 3
08727 ไชยราช 3
08704 ห้วยยาง 3
08721 บ้านดอนจวง ตำบลปากแพรก 3
08701 นาหูกวาง 2
08724 ทรายทอง 2
08725 ช้างแรก 2
08694 บ้านดอนกลาง ตำบลสามกระทาย 2
08706 บ้านหินเทิน ตำบลแสงอรุณ 2
08743 บึงนคร 2
08700 ตลาดเหมืองแร่ ตำบลนาหูกวาง 1
08698 อ่างทอง 1
08728 บ้านบางเจริญ ตำบลไชยราช 1
08719 บ้านทองมงคล ตำบลทองมงคล 1
08722 บางสะพาน 1
08731 ปากน้ำปราณ 1
11316 โรงพยาบาลทับสะแก 1
08695 บ้านไร่บน ตำบลหาดขาม 1
08674 คลองวาฬ 1
08726 บ้านศรีนคร ตำบลช้างแรก 1
11320 โรงพยาบาลหัวหิน 1
08677 ห้วยทราย 1
08699 บ้านหนองหอย ตำบลอ่างทอง 1
08747 ไร่เก่า 1
hcode หน่วยบริการ
10892 โรงพยาบาลแก้งสนามนาง 66
hcode หน่วยบริการ
10734 โรงพยาบาลสมุทรสาคร 21
08472 บ้านชายทะเลบางกระเจ้า 13
08475 บางหญ้าแพรก ตำบลบางหญ้าแพรก 5
08486 ดอนไก่ดี 4
08488 บ้านท่าเสา 2
08455 บางโทรัด 1
08478 สายสี่ 1
08476 ชัยมงคล 1
08454 บ้านกระซ้าขาว ตำบลบ้านบ่อ 1
08473 บางกระเจ้า ตำบลบางกระเจ้า 1
08502 เจ็ดริ้ว 1
08468 บ้านขอม ตำบลโคกขาม 1
08459 ท่าจีน 1
08481 บ้านรางปลาซิว ตำบลสวนหลวง 1
hcode หน่วยบริการ
10678 โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช 13
10733 โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่17 11
08315 หนองโพธิ์ 7
11294 โรงพยาบาลสามชุก 6
11290 โรงพยาบาลด่านช้าง 4
11289 โรงพยาบาลเดิมบางนางบวช 3
11293 โรงพยาบาลดอนเจดีย์ 2
11295 โรงพยาบาลอู่ทอง 1
08321 บ้านโค้งบ่อแร่ ตำบลทัพหลวง 1
hcode หน่วยบริการ
10732 โรงพยาบาลมะการักษ์ 8
10731 โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา 8
08076 บ้านศาลเจ้าโพรงไม้ ตำบลวังขนาย 7
11283 โรงพยาบาลทองผาภูมิ 4
11288 โรงพยาบาลสถานพระบารมี 4
11279 โรงพยาบาลสมเด็จพระปิยะมหาราชรมณียเขต 4
08089 นพกิจโกศล ตำบลหนองตากยา 1
08070 บ้านพระแท่น ตำบลพระแท่น 1
11284 โรงพยาบาลสังขละบุรี 1
11282 โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ ๑๙ 1
11280 โรงพยาบาลบ่อพลอย 1
08014 บ้านลาดหญ้า ตำบลลาดหญ้า 1
hcode หน่วยบริการ
10735 โรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า 9
11306 โรงพยาบาลนภาลัย 8
14873 บ้านเขตเมือง ตำบลลาดใหญ่ 2
11307 โรงพยาบาลอัมพวา 1
08521 บ้านดาวโด่ง ตำบลคลองเขิน 1
hcode หน่วยบริการ
11146 โรงพยาบาลแม่เมาะ 10
11156 โรงพยาบาลห้างฉัตร 1
hcode หน่วยบริการ
10911 โรงพยาบาลโนนสุวรรณ 5
10906 โรงพยาบาลปะคำ 2
hcode หน่วยบริการ
02506 ทับพริก 4
hcode หน่วยบริการ
10722 โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช 1
10571 บ้านแม่เหว่ย 1
hcode หน่วยบริการ
10701 โรงพยาบาลยโสธร 1
hcode หน่วยบริการ
11123 โรงพยาบาลแม่แตง 1
hcode หน่วยบริการ
12260 โรงพยาบาลศรีธัญญา 1
hcode หน่วยบริการ
12246 สถาบันราชานุกูล 1