เลือกวันที่ต้องการดู

จำนวนครั้งที่ส่งข้อมูลผ่าน HIE ทั้งหมด 495,477 ครั้ง (ยอดสะสม)

hcode หน่วยบริการ
08372 วังน้ำเขียว 14,752
08332 ถนนขาด 12,480
08343 ลำพยา 7,250
08348 บ้านม่วงดารส ตำบลทัพหลวง 5,383
08335 วังตะกู 4,378
08422 บ้านคลองสว่างอารมย์ ตำบลนราภิรมย์ 3,398
08442 บ้านคลองจินดา ตำบลคลองจินดา 3,046
08373 บ้านหนองปลาไหล ตำบลทุ่งกระพังโหม 2,590
08452 มหาสวัสดิ์ 1,939
08448 วัดสุวรรณ ตำบลศาลายา 1,863
08331 ดอนยายหอม 1,844
08329 มาบแค 1,766
08322 บ้านนาสร้าง ตำบลนครปฐม 1,548
08411 บ้านบางหวาย 1,490
11300 โรงพยาบาลดอนตูม 1,454
08398 บ้านตะโกสูง ตำบลสามง่าม 1,415
08430 หอมเกร็ด 1,405
08421 นราภิรมย์ 1,376
08354 บ้านหนองกร่าง 1,296
08446 บ้านสวนผัก ตำบลบ้านใหม่ 1,277
08371 บ้านหนองกระทุ่ม 1,188
08338 ทุ่งน้อย 1,073
08376 บางแก้ว 1,053
11301 โรงพยาบาลบางเลน 1,043
08389 วัดสำโรง 1,011
08327 ธรรมศาลา 974
23915 สิทธิชัยวิศาล 946
08347 ทัพหลวง 912
08336 หนองปากโลง 902
11298 โรงพยาบาลนครชัยศรี 896
08381 บางระกำ 852
08419 บัวปากท่า 814
08438 กระทุ่มล้ม 805
08346 ห้วยจระเข้ 753
08375 ท่าตำหนัก 750
08407 ลำลูกบัว 737
11302 โรงพยาบาลสามพราน 734
08380 บ้านห้วยตะโก ตำบลพะเนียด 718
08341 โพรงมะเดื่อ 702
08351 หนองกระโดน ตำบลบ้านยาง 694
08402 บ้านภูมิ ตำบลลำเหย 675
08436 ไร่ขิง 670
08399 ห้วยพระ 648
08337 สามควายเผือก 647
08445 บ้านใหม่ 647
08340 วังเย็น 635
08374 วัดแค 603
08392 บ้านสวนถั่ว ตำบลวัดละมุด 602
08415 หินมูล 599
08435 บางช้าง 599
08386 แหลมบัว 560
08334 บ้านอ้อยอีเตี้ย ตำบลบ่อพลับ 539
08349 หนองงูเหลือม 527
08432 บางกระทึก 525
08368 สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี 520
08324 ดอนเสาเกียด 517
08447 อ้อมใหญ่ 514
08443 คลองจินดา 492
08382 โคกพระเจดีย์ 492
08429 ทรงคนอง 487
08441 บ้านตากแดด ตำบลตลาดจินดา 479
08395 ลานตากฟ้า 415
08433 บางเตย 386
08377 ท่ากระชับ 318
08449 บ้านสาลวัน ตำบลศาลายา 298
08379 ท่าพระยา 287
08390 ดอนแฝก 282
08378 ขุนแก้ว 277
08387 ศรีมหาโพธิ์ 271
08383 ศรีษะทอง 270
08410 บางหลวง 265
08350 บ้านยาง 265
08363 ดอนข่อย 261
08342 บ้านหุบรัก ตำบลโพรงมะเดื่อ 253
08434 บ้านดอนทอง ตำบลบางช้าง 248
08444 ยายชา 237
08391 บ้านลานแหลม 236
08357 ห้วยขวาง 236
08417 ดอนตูม 234
08330 สนามจันทร์ 231
08451 คลองโยง 1 (บุญยศรีสวัสดิ์) 216
08393 บางพระ 204
08403 ดอนพุทรา 173
08388 สัมปทวน 168
08362 ทุ่งบัว 146
08440 ตลาดจินดา 144
08424 บ้านเวฬุวนาราม ตำบลลำพญา 128
08408 บางเลน 126
08450 คลองโยง 2 121
08425 ไผ่หูช้าง 113
08384 วัดเสถียร 108
14870 สระกระเทียม 79
hcode หน่วยบริการ
08122 บ้านโป่งพรหม ตำบลหนองโสน 38,812
11287 โรงพยาบาลด่านมะขามเตี้ย 12,148
08045 บ้านพุพรหม ตำบลหนองกุ่ม 6,403
10731 โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา 5,394
08129 บ้านหนองอำเภอจีน ตำบลทุ่งกระบ่ำ 3,526
11280 โรงพยาบาลบ่อพลอย 2,383
08125 บ้านหนองปลิง ตำบลหนองปลิง 1,612
11286 โรงพยาบาลเลาขวัญ 1,605
11282 โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ ๑๙ 1,382
08042 บ้านบ้องตี้ ตำบลบ้องตี้ 1,261
08130 บ้านทุ่งกระบ่ำ ตำบลทุ่งกระบ่ำ 1,067
08126 บ้านหนองมะสังข์ ตำบลหนองปลิง 973
08032 บ้านท่าทุ่งนา ตำบลไทรโยค 830
10732 โรงพยาบาลมะการักษ์ 774
08044 บ้านใหม่ ตำบลหนองกุ่ม 728
08011 บ้านยาง ตำบลท่ามะขาม 727
08097 บ้านกุยแหย่ ตำบลลิ่นถิ่น 632
08141 บ้านหนองใหญ่ ตำบลหนองปรือ 595
08049 บ้านไร่เจริญ ตำบลหลุมรัง 588
08074 บ้านท่าเสา ตำบลท่าเสา 537
08024 บ้านแก่งหลวง ตำบลเกาะสำโรง 532
08013 บ้านหนองบัว ตำบลหนองบัว 508
08109 บ้านหนองโพธิ์ ตำบลดอนตาเพชร 497
08021 บ้านทับศิลา ตำบลช่องสะเดา 450
08052 บ้านสามยอด ตำบลช่องด่าน 419
08023 บ้านวังปลาหมู ตำบลหนองหญ้า 410
08059 บ้านท่าลำใย ตำบลเขาโจด 363
08123 บ้านหนองประดู่ ตำบลหนองประดู่ 333
08124 บ้านตลุงเหนือ ตำบลหนองประดู่ 329
08033 บ้านทุ่งก้างย่าง ตำบลไทรโยค 329
08135 บ้านไทรทอง ตำบลจรเข้เผือก 320
08143 บ้านหนองปลาไหล ตำบลหนองปลาไหล 301
08118 บ้านแสลบหย่อง ตำบลเลาขวัญ 290
08117 บ้านสระลุมพุก ตำบลหนองสาหร่าย 289
08119 บ้านหนองโสน ตำบลหนองโสน 281
15020 บ้านน้ำมุด ตำบลแม่กระบุง 252
08106 บ้านพระเจดีย์สามองค์ ตำบลหนองลู 245
08082 บ้านม่วงชุม ตำบลม่วงชุม 237
08040 บ้านแก่งระเบิด ตำบลวังกระแจะ 232
08038 บ้านท่ากิเลน ตำบลสิงห์ 231
08096 บ้านกุยมั่ง ตำบลหินดาด 226
08015 บ้านหนองแก ตำบลลาดหญ้า 219
08031 บ้านแม่น้ำน้อย ตำบลไทรโยค 209
08037 บ้านพุเตย ตำบลท่าเสา 208
08140 บ้านโป่งช้าง ตำบลหนองปรือ 187
08014 บ้านลาดหญ้า ตำบลลาดหญ้า 182
08019 บ้านหนองสามพราน ตำบลวังด้ง 175
14136 โรงพยาบาลศุกร์ศิริศรีสวัสดิ์ 174
08069 บ้านเขาช่อง ตำบลเขาสามสิบหาบ 163
08030 บ้านวังเย็น ตำบลวังเย็น 161
08127 บ้านหนองจั่น ตำบลหนองนกแก้ว 157
11283 โรงพยาบาลทองผาภูมิ 60
hcode หน่วยบริการ
08582 สระพัง 13,798
08652 ปากทะเล 9,919
08663 ท่าแร้งออก 8,731
08621 บ้านหนองชุมแสง ตำบลท่าไม้รวก 3,221
08590 ห้วยท่าช้าง 2,025
08622 ท่าไม้รวก 1,765
08568 ต้นมะม่วง 1,695
08628 เขากระปุก 1,633
08571 สำมะโรง 1,553
08650 บ้านพุตูม ตำบลห้วยลึก 1,436
08581 บ้านห้วย ตำบลเขาย้อย 1,386
08609 บ้านโป่งแย้ ตำบลไร่ใหม่พัฒนา 1,329
08560 นาพันสาม 1,264
08632 บ้านลาด 1,187
08651 บางขุนไทร 1,086
11314 โรงพยาบาลแก่งกระจาน 993
08639 หนองกระเจ็ด 829
08627 บ้านหนองโรง ตำบลเขากระปุก 740
08671 ห้วยแม่เพรียง 734
14460 บ้านดอนนาลุ่ม ตำบลหนองขนาน 722
11311 โรงพยาบาลท่ายาง 680
08637 ไร่มะขาม 676
08606 บ้านทุ่งจับญวน ตำบลห้วยทรายเหนือ 650
11308 โรงพยาบาลเขาย้อย 640
08657 บ้านสามแพรก ตำบลบางตะบูน 638
08636 สมอพลือ 630
08638 ท่าเสน 613
08593 บ้านอ่างศิลา ตำบลหนองหญ้าปล้อง 613
08567 ตำบลบ้านหม้อ 609
08612 ดอนขุนห้วย ตำบลดอนขุนห้วย 607
08617 บ้านหนองบัว ตำบลหนองจอก 534
08611 บ้านอ่างหิน ตำบลสามพระยา 486
08586 หนองปรง 476
08648 ถ้ำรงค์ 466
08603 บ้านนิคมสร้างตนเองเขื่อนเพชร ตำบลเขาใหญ่ 434
08607 ไร่ใหม่พัฒนา 421
08664 บ้านเขากลิ้ง ตำบลแก่งกระจาน 400
08620 บ้านหนองเตียน ตำบลท่าไม้รวก 399
08641 ลาดโพธิ์ 374
11310 โรงพยาบาลชะอำ 369
08600 ท่าตะคร้อ 354
08580 หนองพลับ 338
08635 ตำหรุ 315
08566 บางจาก 282
14285 บ้านหนองปืนแตก ตำบลสองพี่น้อง 274
08623 วังไคร้ 262
08629 หุบเฉลา ตำบลเขากระปุก 257
08624 บ้านยางชุม ตำบลกลัดหลวง 255
14283 เทศบาลเมืองชะอำ 254
08608 บ้านรางจิก ตำบลไร่ใหม่พัฒนา 238
08559 บ้านดอนมะขามช้าง ตำบลนาพันสาม 237
08630 ท่าแลง 235
08614 ท่ายาง 230
08655 แหลมผักเบี้ย 227
08604 บ้านหุบกระพง ตำบลเขาใหญ่ 218
08605 หนองศาลา 217
08601 บ้านท่า 213
08572 โพพระ 208
11843 บ้านสารเห็ด ตำบลกลัดหลวง 208
08626 ปึกเตียน 207
11313 โรงพยาบาลบ้านแหลม 201
08613 บ้านวังยาว ตำบลดอนขุนห้วย 194
08591 หนองชุมพลเหนือ 176
08644 โรงเข้ 158
08645 ไร่สะท้อน 157
08649 ห้วยลึก 157
08643 ไร่โคก 157
08569 ช่องสะแก 155
08640 หนองกะปุ 154
08642 สะพานไกร 152
11312 โรงพยาบาลบ้านลาด 144
08666 บ้านท่าเรือ ตำบลแก่งกระจาน 140
08647 ท่าช้าง 130
08665 บ้านแม่คะเมย ตำบลแก่งกระจาน 116
08598 บ้านโปร่งวิเชียร ตำบลยางน้ำกลัดใต้ 107
08589 ห้วยโรง 100
08588 บ้านหนองโพธิ์ ตำบลหนองชุมพล 100
11309 โรงพยาบาลหนองหญ้าปล้อง 100
08587 บ้านพุม่วง ตำบลหนองชุมพล 97
08658 บางตะบูนออก 74
08564 ไร่ส้ม 73
hcode หน่วยบริการ
08672 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตำบลเกาะหลัก 16,775
08728 บ้านบางเจริญ ตำบลไชยราช 7,536
08721 บ้านดอนจวง ตำบลปากแพรก 4,726
08726 บ้านศรีนคร ตำบลช้างแรก 3,619
08697 บ้านรวมไทย ตำบลหาดขาม 2,589
08731 ปากน้ำปราณ 2,343
11316 โรงพยาบาลทับสะแก 2,187
08677 ห้วยทราย 2,102
08695 บ้านไร่บน ตำบลหาดขาม 1,804
08743 บึงนคร 1,240
08725 ช้างแรก 1,229
08701 นาหูกวาง 1,220
08723 บ้านบางเปิด ตำบลทรายทอง 1,127
08745 ศิลาลอย 1,094
08676 บ้านห้วยน้ำพุ ตำบลห้วยทราย 1,055
12471 สถานีกาชาดหัวหินเฉลิมพระเกียรติ 925
08709 พงศ์ประศาสน์ 853
08689 บ้านหนองเตาปูน ตำบลกุยเหนือ 827
08706 บ้านหินเทิน ตำบลแสงอรุณ 722
08724 ทรายทอง 657
08741 ห้วยสัตว์ใหญ่ 633
08727 ไชยราช 529
08694 บ้านดอนกลาง ตำบลสามกระทาย 513
08722 บางสะพาน 472
08674 คลองวาฬ 468
08746 บ้านหนองหญ้าปล้อง ตำบลศิลาลอย 461
08740 ทับใต้ 460
08705 บ้านเนินดินแดง ตำบลห้วยยาง 454
08742 บ้านห้วยผื้ง ตำบลห้วยสัตว์ใหญ่ 424
08702 ตำบลเขาล้าน 420
08714 ธงชัย 392
08747 ไร่เก่า 367
08704 ห้วยยาง 347
08749 บ้านหนองแก ตำบลไร่ใหม่ 307
08737 หินเหล็กไฟ 262
14217 บ้านหนองมะซาง 257
08730 บ้านโรงสูบ 246
08729 ปราณบุรี 246
08736 บ้านเขาเต่า ตำบลหนองแก 243
08739 บ้านห้วยไทรตำบลหนองพลับ 238
08744 สามร้อยยอด 236
08673 บ้านทุ่งเคล็ด ตำบลเกาะหลัก 235
08717 ชัยเกษม 233
08733 บ้านห้วยแสลงพันธ์ ตำบลหนองตาแต้ม 225
08748 บ้านทุ่งเคล็ด ตำบลไร่เก่า 224
11319 โรงพยาบาลปราณบุรี 217
08686 บ้านหนองปุหลก ตำบลบ่อนอก 216
08710 ร่อนทอง 215
08718 ทองมงคล 211
08703 บ้านดอนใจดี ตำบลเขาล้าน 181
14216 บ้านหนองจิก ตำบลไร่ใหม่ 165
08700 ตลาดเหมืองแร่ ตำบลนาหูกวาง 144
08699 บ้านหนองหอย ตำบลอ่างทอง 139
11318 โรงพยาบาลบางสะพานน้อย 125
08685 บ้านทุ่งโก ตำบลบ่อนอก 96
08696 บ้านโป่งกระสัง ตำบลหาดขาม 61
hcode หน่วยบริการ
11458 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชจอมบึง 20,128
10677 โรงพยาบาลราชบุรี 5,218
07873 หลุมดิน 4,355
07855 บ้านห้วยหมู ตำบลเจดีย์หัก 4,073
07951 โพหัก 2,195
07918 บ้านรางห้าตำลึง ตำบลขุนพิทักษ์ 1,617
07991 บ้านนาคอก ตำบลอ่างหิน 1,597
10729 โรงพยาบาลบ้านโป่ง 1,555
14746 รพสต.บ้านปากคลอง ตำบลแพงพวย 1,354
07941 บ้านบางพัง ตำบลเบิกไพร 1,015
07985 ดอนทราย 819
07870 เขาแร้ง 791
07934 คุ้งพยอม 734
07867 น้ำพุ 710
07942 เบิกไพร 633
07901 ตะนาวศรี 605
14225 รพสต.บ้านหนองน้ำขุ่น ตำบลบ้านคา 604
07892 รางบัว 530
07939 บ้านสัมมาราม ตำบลเขาขลุง 489
11275 โรงพยาบาลเจ็ดเสมียน 478
11276 โรงพยาบาลปากท่อ 461
07899 ป่าหวาย 460
07930 สวนกล้วย 449
11274 โรงพยาบาลบางแพ 444
07973 บ้านเขาราบ ตำบลเตาปูน 403
07861 คุ้งกระถิน 387
07933 บ้านม่วง 380
07902 บ้านบ่อหวี ตำบลตะนาวศรี 379
07897 บ้านห้วยผาก ตำบลสวนผึ้ง 341
07990 อ่างหิน 333
07960 บ้านเก่า ตำบลบ้านฆ้อง 320
07995 บ้านหินสี ต.ยางหัก 300
00054 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี 297
14317 โป่งกระทิงล่าง ตำบลบ้านบึง 294
07994 ยางหัก 282
07882 บ้านเขาผึ้ง ตำบลปากช่อง 268
07988 ป่าไก่ 261
08008 หนองพันจันทร์ 254
07878 รพ.สต. ท่าราบ 249
10730 โรงพยาบาลโพธาราม 236
07925 บ้านยาง ตำบลปากแรต 225
07953 ดอนกระเบื้อง 215
07987 บ้านเขาดิน ตำบลหนองกระทุ่ม 210
14316 บ้านน้ำตก ตำบลบางโตนด 206
07935 หนองปลาหมอ 201
07975 ธรรมเสน 199
07950 ดอนคา 198
07944 วังเย็น 191
07883 บ้านเบิกไพร ตำบลเบิกไพร 187
14220 บ้านหนองสลิด ตำบลดอนกรวย 185
07859 คุ้งน้ำวน 181
07972 เตาปูน 167
07961 บ้านบางกะโด ตำบลบ้านสิงห์ 166
07928 หนองอ้อ 165
07913 สี่หมื่น 157
07884 เบิกไพร 134
11277 โรงพยาบาลวัดเพลง 133
07921 บ้านครก ต.ท่าผา 131
14221 บ้านศาลา ตำบลบ้านไร่ 129
10618 บ้านสวนพลู ตำบลบ้านบึง 129
07948 บ้านดอนใหญ่ ตำบลดอนใหญ่ 128
07906 ตาหลวง 124
07937 บ้านหนองไม้เฝ้า ตำบลเขาขลุง 124
07881 บ้านเขาปิ่นทอง ตำบลปากช่อง 123
07932 บ้านตาผา ตำบลนครชุมน์ 122
07908 ดอนคลัง 122
07909 บ้านบัวงาม 122
07943 ลาดบัวขาว 117
07915 ท่านัด 117
07896 บ้านถ้ำหิน ตำบลสวนผึ้ง 115
08006 รพสต.บ้านพุน้ำร้อน ตำบลบ้านบึง 112
07919 ดอนไผ่ 111
07917 ขุนพิทักษ์ 110
07968 ท่าชุมพล 104
07894 สวนผึ้ง 103
08009 บ้านหนองจอก ตำบลหนองพันจันทร์ 103
14315 บ้านหาดสำราญ ตำบลคลองตาคต 102
07946 หัวโพ 100
07927 บ้านหนองบอน ตำบลหนองอ้อ 99
07986 หนองกระทุ่ม 92
07914 บ้านคูหาสวรรค์ ตำบลสี่หมื่น 89
07895 บ้านผาปก ตำบลสวนผึ้ง 89
07997 วันดาว 87
07981 บ้านหนองไร่ ตำบลทุ่งหลวง 86
07938 บ้านหนองไก่ขัน ตำบลเขาขลุง 86
07992 บ่อกระดาน 86
07940 เขาขลุง 84
08004 บ้านโป่งเจ็ด ตำบลบ้านคา 83
07907 ดอนกรวย 60
11273 โรงพยาบาลสวนผึ้ง 45
hcode หน่วยบริการ
08470 บ้านบางปลา ตำบลบ้านเกาะ 5,131
08455 บางโทรัด 2,394
00058 สมุทรสาคร 2,351
08460 บ้านนาดี ตำบลนาดี 2,261
08468 โคกขาม 1,982
08478 สายสี่ 1,956
08479 ท่าไม้ 1,718
08457 กาหลง 1,535
08482 บางยาง 1,328
08483 บ้านคลองทองหลาง ตำบลคลองมะเดื่อ 1,220
08502 เจ็ดริ้ว 1,217
08484 คลองมะเดื่อ ตำบลคลองมะเดื่อ 1,194
08465 บ้านโคก ตำบลพันท้ายนรสิงห์ 1,193
08481 บ้านรางปลาซิว ตำบลสวนหลวง 1,047
08485 หนองนกไข่ 972
08467 บ้านไร่ ตำบลพันท้ายนรสิงห์ 889
08475 บางหญ้าแพรก ตำบลบางหญ้าแพรก 835
10734 โรงพยาบาลสมุทรสาคร 762
08466 บ้านกสิกรรมนิคมเกลือ 4 ตำบลพันท้ายนรสิงห์ 738
08472 บ้านชายทะเลบางกระเจ้า 734
08473 บางกระเจ้า ตำบลบางกระเจ้า 639
08490 หลักสาม ต.หลักสาม 633
08504 บ้านช่องสาร ตำบลอำแพง 629
08463 บ้านโพธิ์แจ้ ตำบลบางน้ำจืด 563
08462 สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี 549
08476 ชัยมงคล 519
08493 บ้านทำนบแพ้ว 4 ตำบลยกกระบัตร 495
08498 หนองสองห้อง 491
08474 บ้านกำพร้า ตำบลบางหญ้าแพรก 442
08499 บ้านคลองสองห้อง ตำบลหนองบัว 441
08501 หลักสอง 428
08491 บ้านทุ่งอินทรีย์ ตำบลหลักสาม 420
08489 บ้านท้องคุ้ง ตำบลท่าเสา 405
08464 บางน้ำจืด ตำบลบางน้ำจืด 405
08453 บ้านบ่อ ตำบลบ้านบ่อ 400
08459 ท่าจีน 373
08454 บ้านกระซ้าขาว ตำบลบ้านบ่อ 284
08458 นาโคก 284
08461 บ้านศรีเมือง ตำบลท่าทราย 272
11838 บ้านรางช้างสี ตำบลหลักสอง 253
08494 โรงเข้ 253
08488 บ้านท่าเสา 250
08505 บ้านท่าแร้ง ตำบลอำแพง 250
08486 ดอนไก่ดี 246
08508 บ้านคลองตัน ตำบลเกษตรพัฒนา 245
08503 คลองตัน 171
08487 แคราย 148
08480 สวนหลวง 66
hcode หน่วยบริการ
14873 บ้านเขตเมือง ตำบลลาดใหญ่ 3,035
15249 ศูนย์แพทย์ชุมชนแม่กลอง 2,259
08520 บ้านปากลัด ตำบลคลองเขิน 2,042
10735 โรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า 1,947
08509 วัดบางขันแตก ตำบลบางขันแตก 1,891
08529 บางยี่รงค์ 1,637
08524 นางตะเคียน 925
08519 แหลมใหญ่ 887
08540 บ้านปราโมทย์ 798
08512 บ้านตะวันจาก ตำบลลาดใหญ่ 765
08517 ท้ายหาด 729
08535 บางกุ้ง 674
23752 ศูนย์สุขภาพชุมชนเทพเจ้ากวนอู 632
08511 ลาดใหญ่ 630
08527 บ้านฉู่ฉี่ ตำบลบางจะเกร็ง 605
08531 วัดบางคนฑีใน ตำบลบางคนฑี 584
08514 บ้านแก้วฟ้า ตำบลบ้านปรก 572
08539 บางกระบือ 533
08525 บ้านบังปืน ตำบลนางตะเคียน 508
08516 บางแก้ว 504
08523 บ้านคลองช่อง ตำบลคลองโคน 492
08526 บางจะเกร็ง 481
08530 โรงหีบ 480
08553 บ้านสี่แยก ตำบลปลายโพงพาง 462
08522 คลองโคน 390
08549 บางช้าง 378
15250 ศูนย์แพทย์ชุมชนพระครูอุดมสมุทรคุณ 368
08510 สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี 261
08545 วัดประดู่ 254
08534 บางพรม 241
08550 บ้านดาวดึงษ์ ตำบลบางช้าง 241
08521 บ้านดาวโด่ง ตำบลคลองเขิน 237
08544 บ้านคลองพลับ ตำบลท่าคา 233
08537 บางนกแขวก 209
08533 ดอนมะโนรา 202
08551 วัดประชา ตำบลปลายโพงพาง 180
08555 แพรกหนามแดง 144
08554 บางแค 129
08542 วัดวรภูมิ ตำบลสวนหลวง 93
08536 จอมปลวก 31
08543 ท่าคา 1
hcode หน่วยบริการ
08192 รพสต.หัวเขา 2,069
11294 โรงพยาบาลสามชุก 1,725
11295 โรงพยาบาลอู่ทอง 1,551
11290 โรงพยาบาลด่านช้าง 1,538
08244 รพสต.วังยาง 1,207
08235 รพสต.บางงาม 1,167
08233 รพสต.บ้านกร่าง 1,014
08248 รพสต.หนองสาหร่าย 805
11289 โรงพยาบาลเดิมบางนางบวช 706
10678 โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช 598
08199 หนองกระทุ่ม 482
08282 รพสต.บ้านดอนสันชัย ตำบลวังลึก 429
08241 รพสต.วังหว้า 397
10733 โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่17 356
08238 รพ.สต. ดอนปรู 320
08290 รพสต.บ้านหัวกระบัง ตำบลกระเสียว 314
11296 โรงพยาบาลหนองหญ้าไซ 192
11293 โรงพยาบาลดอนเจดีย์ 156
08188 ทุ่งคลี 120
08181 รพสต.เดิมบาง 108
08232 บ้านม่วงเจริญผล ตำบลศรีประจันต์ 108
08187 รพสต.บ้านคูเมือง ตำบลทุ่งคลี 100
00749 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสามชุก 96
08184 บ้านหนองแขม ตำบลเขาดิน 90
08245 บ้านลาดปลาเค้า ตำบลวังยาง 44
08239 บ้านรางหางม้า ตำบลปลายนา 41
08236 รพ.สต.บ้านทุ่งขโมย ตำบลบางงาม 34
hcode หน่วยบริการ
10892 โรงพยาบาลแก้งสนามนาง 3,374
hcode หน่วยบริการ
10898 โรงพยาบาลหนองกี่ 1,548
hcode หน่วยบริการ
11052 โรงพยาบาลโกสุมพิสัย 570
hcode หน่วยบริการ
11205 โรงพยาบาลแม่สะเรียง 208
hcode หน่วยบริการ
11002 โรงพยาบาลบ้านไผ่ 201
hcode หน่วยบริการ
11146 โรงพยาบาลแม่เมาะ 176
11156 โรงพยาบาลห้างฉัตร 16
hcode หน่วยบริการ
11167 โรงพยาบาลลอง 42