เลือกวันที่ต้องการดู

จำนวนครั้งที่ส่งข้อมูลผ่าน HIE ทั้งหมด 2,396,657 ครั้ง (ยอดสะสม)

hcode หน่วยบริการ
08368 สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี 136,269
08322 บ้านนาสร้าง ตำบลนครปฐม 70,945
08403 ดอนพุทรา 48,469
08343 ลำพยา 46,029
08346 ห้วยจระเข้ 43,062
08421 นราภิรมย์ 36,575
08329 มาบแค 35,997
08332 ถนนขาด 27,075
08347 ทัพหลวง 25,932
08422 บ้านคลองสว่างอารมย์ ตำบลนราภิรมย์ 25,717
08327 ธรรมศาลา 22,157
08372 วังน้ำเขียว 20,086
08359 ทุ่งขวาง 18,067
08436 ไร่ขิง 17,587
08452 มหาสวัสดิ์ 16,713
08371 บ้านหนองกระทุ่ม 15,185
08425 ไผ่หูช้าง 13,149
08400 บ้านเลาเต่า ตำบลห้วยพระ 12,047
08335 วังตะกู 11,511
08448 วัดสุวรรณ ตำบลศาลายา 9,666
08435 บางช้าง 9,422
08348 บ้านม่วงดารส ตำบลทัพหลวง 7,661
08376 บางแก้ว 5,884
08430 หอมเกร็ด 5,159
08354 บ้านหนองกร่าง 5,151
08338 ทุ่งน้อย 4,751
08326 บ้านต้นสำโรง 4,330
08393 บางพระ 4,106
08442 บ้านคลองจินดา ตำบลคลองจินดา 3,930
08373 บ้านหนองปลาไหล ตำบลทุ่งกระพังโหม 3,344
08341 โพรงมะเดื่อ 3,225
08352 ทุ่งกระพังโหม 2,817
11298 โรงพยาบาลนครชัยศรี 2,684
08451 คลองโยง 1 (บุญยศรีสวัสดิ์) 2,678
08381 บางระกำ 2,523
10679 โรงพยาบาลนครปฐม 2,439
23915 สิทธิชัยวิศาล 2,196
08398 บ้านตะโกสูง ตำบลสามง่าม 1,879
08331 ดอนยายหอม 1,844
08411 บ้านบางหวาย 1,785
08324 ดอนเสาเกียด 1,731
08344 ลาดหญ้าแพรก ตำบลสระกะเทียม 1,528
08340 วังเย็น 1,512
11300 โรงพยาบาลดอนตูม 1,454
08336 หนองปากโลง 1,447
11302 โรงพยาบาลสามพราน 1,437
08380 บ้านห้วยตะโก ตำบลพะเนียด 1,394
08446 บ้านสวนผัก ตำบลบ้านใหม่ 1,278
08389 วัดสำโรง 1,255
08407 ลำลูกบัว 1,236
08374 วัดแค 1,211
08429 ทรงคนอง 1,194
08419 บัวปากท่า 1,065
11301 โรงพยาบาลบางเลน 1,043
08337 สามควายเผือก 1,033
08402 บ้านภูมิ ตำบลลำเหย 1,016
08334 บ้านอ้อยอีเตี้ย ตำบลบ่อพลับ 1,009
08378 ขุนแก้ว 949
08447 อ้อมใหญ่ 936
08396 งิ้วราย 865
08438 กระทุ่มล้ม 805
08375 ท่าตำหนัก 789
08394 บางแก้วฟ้า 785
08351 หนองกระโดน ตำบลบ้านยาง 694
08399 ห้วยพระ 648
08445 บ้านใหม่ 647
08349 หนองงูเหลือม 620
08392 บ้านสวนถั่ว ตำบลวัดละมุด 602
08415 หินมูล 599
08390 ดอนแฝก 588
08386 แหลมบัว 560
08424 บ้านเวฬุวนาราม ตำบลลำพญา 545
08432 บางกระทึก 525
08391 บ้านลานแหลม 516
08443 คลองจินดา 492
08382 โคกพระเจดีย์ 492
08441 บ้านตากแดด ตำบลตลาดจินดา 479
08387 ศรีมหาโพธิ์ 446
08395 ลานตากฟ้า 415
08410 บางหลวง 398
08433 บางเตย 386
08377 ท่ากระชับ 318
08414 บางไทรป่า 310
08437 บ้านกระทุ่มล้ม 298
08449 บ้านสาลวัน ตำบลศาลายา 298
08404 บ้านหลวง 291
08379 ท่าพระยา 287
08383 ศรีษะทอง 270
08350 บ้านยาง 265
08363 ดอนข่อย 261
08342 บ้านหุบรัก ตำบลโพรงมะเดื่อ 253
08434 บ้านดอนทอง ตำบลบางช้าง 248
08444 ยายชา 237
08357 ห้วยขวาง 236
08417 ดอนตูม 234
08330 สนามจันทร์ 231
08388 สัมปทวน 168
08362 ทุ่งบัว 146
08440 ตลาดจินดา 144
08408 บางเลน 126
08450 คลองโยง 2 121
08384 วัดเสถียร 108
14870 สระกระเทียม 79
hcode หน่วยบริการ
08748 บ้านทุ่งเคล็ด ตำบลไร่เก่า 167,088
08678 อ่าวน้อย 103,195
08673 บ้านทุ่งเคล็ด ตำบลเกาะหลัก 87,412
08726 บ้านศรีนคร ตำบลช้างแรก 20,902
08672 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตำบลเกาะหลัก 18,485
08676 บ้านห้วยน้ำพุ ตำบลห้วยทราย 11,434
08724 ทรายทอง 11,005
08723 บ้านบางเปิด ตำบลทรายทอง 9,948
08725 ช้างแรก 9,157
08728 บ้านบางเจริญ ตำบลไชยราช 8,907
14212 บ้านทุ่งประดู่ ตำบลทับสะแก 8,187
08721 บ้านดอนจวง ตำบลปากแพรก 8,145
08722 บางสะพาน 4,884
08695 บ้านไร่บน ตำบลหาดขาม 4,878
11316 โรงพยาบาลทับสะแก 4,502
14216 บ้านหนองจิก ตำบลไร่ใหม่ 4,415
08743 บึงนคร 4,320
08707 บ้านหนองตาจ่า ตำบลกำเนิดนพคุณ 4,184
08689 บ้านหนองเตาปูน ตำบลกุยเหนือ 4,142
08677 ห้วยทราย 2,912
08694 บ้านดอนกลาง ตำบลสามกระทาย 2,750
08706 บ้านหินเทิน ตำบลแสงอรุณ 2,597
08697 บ้านรวมไทย ตำบลหาดขาม 2,589
08731 ปากน้ำปราณ 2,343
08674 คลองวาฬ 2,207
08702 ตำบลเขาล้าน 2,185
08705 บ้านเนินดินแดง ตำบลห้วยยาง 1,652
08745 ศิลาลอย 1,534
08727 ไชยราช 1,368
08701 นาหูกวาง 1,220
00061 ประจวบคีรีขันธ์ 1,164
08686 บ้านหนองปุหลก ตำบลบ่อนอก 1,147
08688 กุยบุรี ตำบลกุยเหนือ 949
12471 สถานีกาชาดหัวหินเฉลิมพระเกียรติ 925
08700 ตลาดเหมืองแร่ ตำบลนาหูกวาง 919
08709 พงศ์ประศาสน์ 854
08691 พระครูนิยุตธรรมสุนทร 808
08699 บ้านหนองหอย ตำบลอ่างทอง 759
08735 เขาจ้าว 748
08693 บ้านป่าถล่ม ตำบลสามกระทาย 655
08741 ห้วยสัตว์ใหญ่ 633
08744 สามร้อยยอด 613
08680 นิคมสร้างตนเอง กม.12 ตำบลอ่าวน้อย 579
08703 บ้านดอนใจดี ตำบลเขาล้าน 483
08746 บ้านหนองหญ้าปล้อง ตำบลศิลาลอย 461
08740 ทับใต้ 460
08737 หินเหล็กไฟ 436
08742 บ้านห้วยผื้ง ตำบลห้วยสัตว์ใหญ่ 424
08714 ธงชัย 392
08747 ไร่เก่า 367
08734 วังก์พง 360
08704 ห้วยยาง 347
08749 บ้านหนองแก ตำบลไร่ใหม่ 307
14217 บ้านหนองมะซาง 257
08730 บ้านโรงสูบ 246
08729 ปราณบุรี 246
08736 บ้านเขาเต่า ตำบลหนองแก 243
08739 บ้านห้วยไทรตำบลหนองพลับ 238
08717 ชัยเกษม 233
08733 บ้านห้วยแสลงพันธ์ ตำบลหนองตาแต้ม 225
08716 บ้านห้วยไก่ต่อ 220
11319 โรงพยาบาลปราณบุรี 217
08710 ร่อนทอง 215
08718 ทองมงคล 211
08675 บ้านด่านสิงขร ตำบลคลองวาฬ 206
08683 บ่อนอก 178
11318 โรงพยาบาลบางสะพานน้อย 125
08685 บ้านทุ่งโก ตำบลบ่อนอก 96
08696 บ้านโป่งกระสัง ตำบลหาดขาม 61
hcode หน่วยบริการ
10677 โรงพยาบาลราชบุรี 297,461
11458 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชจอมบึง 78,810
07878 รพ.สต. ท่าราบ 52,427
10728 โรงพยาบาลดำเนินสะดวก 37,613
07873 หลุมดิน 6,489
07963 ดอนทราย 6,214
07855 บ้านห้วยหมู ตำบลเจดีย์หัก 4,073
07951 โพหัก 3,217
11273 โรงพยาบาลสวนผึ้ง 3,154
07920 ท่าผา 2,500
23213 เทศบาลตำบลเขางู 2,259
07944 วังเย็น 2,227
07918 บ้านรางห้าตำลึง ตำบลขุนพิทักษ์ 2,150
10729 โรงพยาบาลบ้านโป่ง 1,789
07877 บ้านคูบัว ตำบลคูบัว 1,688
07991 บ้านนาคอก ตำบลอ่างหิน 1,598
14746 รพสต.บ้านปากคลอง ตำบลแพงพวย 1,354
11276 โรงพยาบาลปากท่อ 1,217
07985 ดอนทราย 1,111
07941 บ้านบางพัง ตำบลเบิกไพร 1,015
07901 ตะนาวศรี 941
07892 รางบัว 911
07885 ด่านทับตะโก 890
07867 น้ำพุ 887
07939 บ้านสัมมาราม ตำบลเขาขลุง 806
07870 เขาแร้ง 791
07934 คุ้งพยอม 735
07896 บ้านถ้ำหิน ตำบลสวนผึ้ง 709
07880 ปากช่อง 663
07942 เบิกไพร 633
14225 รพสต.บ้านหนองน้ำขุ่น ตำบลบ้านคา 604
07988 ป่าไก่ 578
07882 บ้านเขาผึ้ง ตำบลปากช่อง 517
11275 โรงพยาบาลเจ็ดเสมียน 478
07899 ป่าหวาย 460
07917 ขุนพิทักษ์ 459
07960 บ้านเก่า ตำบลบ้านฆ้อง 458
07930 สวนกล้วย 449
11274 โรงพยาบาลบางแพ 444
07859 คุ้งน้ำวน 431
07895 บ้านผาปก ตำบลสวนผึ้ง 410
07973 บ้านเขาราบ ตำบลเตาปูน 403
07861 คุ้งกระถิน 387
07933 บ้านม่วง 380
07902 บ้านบ่อหวี ตำบลตะนาวศรี 379
07897 บ้านห้วยผาก ตำบลสวนผึ้ง 341
07990 อ่างหิน 333
07922 บ้านหนองกลางด่าน ตำบลกรับใหญ่ 301
07995 บ้านหินสี ต.ยางหัก 300
00054 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี 297
14317 โป่งกระทิงล่าง ตำบลบ้านบึง 294
07994 ยางหัก 282
08008 หนองพันจันทร์ 254
10730 โรงพยาบาลโพธาราม 236
07925 บ้านยาง ตำบลปากแรต 225
07953 ดอนกระเบื้อง 215
07987 บ้านเขาดิน ตำบลหนองกระทุ่ม 210
14316 บ้านน้ำตก ตำบลบางโตนด 206
07935 หนองปลาหมอ 201
07975 ธรรมเสน 200
08003 บ้านคา 200
07950 ดอนคา 198
07883 บ้านเบิกไพร ตำบลเบิกไพร 187
14220 บ้านหนองสลิด ตำบลดอนกรวย 185
07972 เตาปูน 167
07961 บ้านบางกะโด ตำบลบ้านสิงห์ 166
07928 หนองอ้อ 165
07913 สี่หมื่น 157
07884 เบิกไพร 134
11277 โรงพยาบาลวัดเพลง 133
07921 บ้านครก ต.ท่าผา 131
77657 ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองดำเนินสะดวก 130
14221 บ้านศาลา ตำบลบ้านไร่ 129
10618 บ้านสวนพลู ตำบลบ้านบึง 129
07948 บ้านดอนใหญ่ ตำบลดอนใหญ่ 128
07937 บ้านหนองไม้เฝ้า ตำบลเขาขลุง 124
07906 ตาหลวง 124
07881 บ้านเขาปิ่นทอง ตำบลปากช่อง 123
07932 บ้านตาผา ตำบลนครชุมน์ 122
07908 ดอนคลัง 122
07909 บ้านบัวงาม 122
07943 ลาดบัวขาว 117
07915 ท่านัด 117
07919 ดอนไผ่ 112
08006 รพสต.บ้านพุน้ำร้อน ตำบลบ้านบึง 112
07968 ท่าชุมพล 104
07876 สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี 104
07894 สวนผึ้ง 103
08009 บ้านหนองจอก ตำบลหนองพันจันทร์ 103
14315 บ้านหาดสำราญ ตำบลคลองตาคต 102
07946 หัวโพ 100
07927 บ้านหนองบอน ตำบลหนองอ้อ 99
07986 หนองกระทุ่ม 92
07914 บ้านคูหาสวรรค์ ตำบลสี่หมื่น 89
07997 วันดาว 87
07981 บ้านหนองไร่ ตำบลทุ่งหลวง 86
07938 บ้านหนองไก่ขัน ตำบลเขาขลุง 86
07992 บ่อกระดาน 86
07940 เขาขลุง 84
08004 บ้านโป่งเจ็ด ตำบลบ้านคา 83
07907 ดอนกรวย 60
hcode หน่วยบริการ
08584 ทับคาง 39,896
08621 บ้านหนองชุมแสง ตำบลท่าไม้รวก 37,632
11312 โรงพยาบาลบ้านลาด 29,648
08615 บ้านหนองขานาง ตำบลท่าคอย 21,994
08582 สระพัง 13,806
08616 บ้านท่าวาย ตำบลยางหย่อง 10,350
08652 ปากทะเล 9,919
08627 บ้านหนองโรง ตำบลเขากระปุก 9,282
08663 ท่าแร้งออก 8,732
08626 ปึกเตียน 8,249
08617 บ้านหนองบัว ตำบลหนองจอก 7,149
08590 ห้วยท่าช้าง 6,910
08631 บ้านในดง 6,422
08628 เขากระปุก 5,416
08638 ท่าเสน 4,338
08622 ท่าไม้รวก 4,250
08614 ท่ายาง 4,125
08591 หนองชุมพลเหนือ 3,176
08648 ถ้ำรงค์ 2,789
08571 สำมะโรง 2,743
08581 บ้านห้วย ตำบลเขาย้อย 2,726
08664 บ้านเขากลิ้ง ตำบลแก่งกระจาน 2,390
11308 โรงพยาบาลเขาย้อย 2,229
08632 บ้านลาด 2,199
08566 บางจาก 2,151
08650 บ้านพุตูม ตำบลห้วยลึก 1,845
08596 ยางน้ำกลัดเหนือ 1,718
08568 ต้นมะม่วง 1,695
11310 โรงพยาบาลชะอำ 1,688
08635 ตำหรุ 1,541
08560 นาพันสาม 1,525
08629 หุบเฉลา ตำบลเขากระปุก 1,409
08609 บ้านโป่งแย้ ตำบลไร่ใหม่พัฒนา 1,329
11314 โรงพยาบาลแก่งกระจาน 1,258
08651 บางขุนไทร 1,086
08671 ห้วยแม่เพรียง 1,019
14460 บ้านดอนนาลุ่ม ตำบลหนองขนาน 978
08587 บ้านพุม่วง ตำบลหนองชุมพล 962
08655 แหลมผักเบี้ย 866
08639 หนองกระเจ็ด 829
08586 หนองปรง 772
11311 โรงพยาบาลท่ายาง 682
08637 ไร่มะขาม 676
08606 บ้านทุ่งจับญวน ตำบลห้วยทรายเหนือ 650
08657 บ้านสามแพรก ตำบลบางตะบูน 638
08636 สมอพลือ 630
08564 ไร่ส้ม 620
08593 บ้านอ่างศิลา ตำบลหนองหญ้าปล้อง 613
08600 ท่าตะคร้อ 612
08567 ตำบลบ้านหม้อ 609
08612 ดอนขุนห้วย ตำบลดอนขุนห้วย 607
08623 วังไคร้ 562
08630 ท่าแลง 549
11843 บ้านสารเห็ด ตำบลกลัดหลวง 546
08603 บ้านนิคมสร้างตนเองเขื่อนเพชร ตำบลเขาใหญ่ 528
08611 บ้านอ่างหิน ตำบลสามพระยา 487
08607 ไร่ใหม่พัฒนา 421
08620 บ้านหนองเตียน ตำบลท่าไม้รวก 399
11309 โรงพยาบาลหนองหญ้าปล้อง 378
08641 ลาดโพธิ์ 374
08644 โรงเข้ 367
08588 บ้านหนองโพธิ์ ตำบลหนองชุมพล 350
08589 ห้วยโรง 349
08580 หนองพลับ 338
11842 บ้านฝั่งท่า ตำบลวังไคร้ 315
10736 โรงพยาบาลพระจอมเกล้า 310
08618 หนองจอก 285
14285 บ้านหนองปืนแตก ตำบลสองพี่น้อง 274
08624 บ้านยางชุม ตำบลกลัดหลวง 255
14283 เทศบาลเมืองชะอำ 254
08608 บ้านรางจิก ตำบลไร่ใหม่พัฒนา 238
08559 บ้านดอนมะขามช้าง ตำบลนาพันสาม 237
08604 บ้านหุบกระพง ตำบลเขาใหญ่ 218
08605 หนองศาลา 217
08601 บ้านท่า 213
08572 โพพระ 208
11313 โรงพยาบาลบ้านแหลม 201
08613 บ้านวังยาว ตำบลดอนขุนห้วย 194
08645 ไร่สะท้อน 157
08649 ห้วยลึก 157
08643 ไร่โคก 157
08569 ช่องสะแก 155
08640 หนองกะปุ 154
08642 สะพานไกร 152
08666 บ้านท่าเรือ ตำบลแก่งกระจาน 140
08647 ท่าช้าง 130
08665 บ้านแม่คะเมย ตำบลแก่งกระจาน 116
08598 บ้านโปร่งวิเชียร ตำบลยางน้ำกลัดใต้ 107
08658 บางตะบูนออก 74
hcode หน่วยบริการ
08122 บ้านโป่งพรหม ตำบลหนองโสน 40,796
11287 โรงพยาบาลด่านมะขามเตี้ย 12,149
08045 บ้านพุพรหม ตำบลหนองกุ่ม 6,584
08129 บ้านหนองอำเภอจีน ตำบลทุ่งกระบ่ำ 6,172
10731 โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา 5,885
11280 โรงพยาบาลบ่อพลอย 4,023
08042 บ้านบ้องตี้ ตำบลบ้องตี้ 2,817
11286 โรงพยาบาลเลาขวัญ 1,928
11282 โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ ๑๙ 1,699
08125 บ้านหนองปลิง ตำบลหนองปลิง 1,612
41702 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านถ้ำมังกรทอง 1,443
08076 บ้านศาลเจ้าโพรงไม้ ตำบลวังขนาย 1,432
08097 บ้านกุยแหย่ ตำบลลิ่นถิ่น 1,154
41701 โรงพยาบาลหนองปรือ 1,072
08130 บ้านทุ่งกระบ่ำ ตำบลทุ่งกระบ่ำ 1,067
08126 บ้านหนองมะสังข์ ตำบลหนองปลิง 973
08032 บ้านท่าทุ่งนา ตำบลไทรโยค 830
11283 โรงพยาบาลทองผาภูมิ 823
10732 โรงพยาบาลมะการักษ์ 774
08082 บ้านม่วงชุม ตำบลม่วงชุม 753
08044 บ้านใหม่ ตำบลหนองกุ่ม 728
08109 บ้านหนองโพธิ์ ตำบลดอนตาเพชร 727
08011 บ้านยาง ตำบลท่ามะขาม 727
08141 บ้านหนองใหญ่ ตำบลหนองปรือ 598
08049 บ้านไร่เจริญ ตำบลหลุมรัง 589
08074 บ้านท่าเสา ตำบลท่าเสา 537
08024 บ้านแก่งหลวง ตำบลเกาะสำโรง 532
08013 บ้านหนองบัว ตำบลหนองบัว 509
11279 โรงพยาบาลสมเด็จพระปิยะมหาราชรมณียเขต 452
08021 บ้านทับศิลา ตำบลช่องสะเดา 450
08052 บ้านสามยอด ตำบลช่องด่าน 419
08023 บ้านวังปลาหมู ตำบลหนองหญ้า 410
08059 บ้านท่าลำใย ตำบลเขาโจด 363
08123 บ้านหนองประดู่ ตำบลหนองประดู่ 333
08124 บ้านตลุงเหนือ ตำบลหนองประดู่ 329
08033 บ้านทุ่งก้างย่าง ตำบลไทรโยค 329
08135 บ้านไทรทอง ตำบลจรเข้เผือก 320
08143 บ้านหนองปลาไหล ตำบลหนองปลาไหล 301
08118 บ้านแสลบหย่อง ตำบลเลาขวัญ 290
08117 บ้านสระลุมพุก ตำบลหนองสาหร่าย 289
08119 บ้านหนองโสน ตำบลหนองโสน 281
15020 บ้านน้ำมุด ตำบลแม่กระบุง 252
08106 บ้านพระเจดีย์สามองค์ ตำบลหนองลู 245
08040 บ้านแก่งระเบิด ตำบลวังกระแจะ 232
08038 บ้านท่ากิเลน ตำบลสิงห์ 231
08096 บ้านกุยมั่ง ตำบลหินดาด 226
08015 บ้านหนองแก ตำบลลาดหญ้า 219
08031 บ้านแม่น้ำน้อย ตำบลไทรโยค 209
08037 บ้านพุเตย ตำบลท่าเสา 208
08140 บ้านโป่งช้าง ตำบลหนองปรือ 187
08014 บ้านลาดหญ้า ตำบลลาดหญ้า 182
08019 บ้านหนองสามพราน ตำบลวังด้ง 175
14136 โรงพยาบาลศุกร์ศิริศรีสวัสดิ์ 174
08069 บ้านเขาช่อง ตำบลเขาสามสิบหาบ 163
08030 บ้านวังเย็น ตำบลวังเย็น 161
08127 บ้านหนองจั่น ตำบลหนองนกแก้ว 157
hcode หน่วยบริการ
08472 บ้านชายทะเลบางกระเจ้า 6,228
08455 บางโทรัด 5,208
08470 บ้านบางปลา ตำบลบ้านเกาะ 5,133
08479 ท่าไม้ 4,779
00058 สมุทรสาคร 3,332
08468 บ้านขอม ตำบลโคกขาม 2,533
08478 สายสี่ 2,409
08460 บ้านนาดี ตำบลนาดี 2,261
08457 กาหลง 1,712
08476 ชัยมงคล 1,658
08482 บางยาง 1,603
08483 บ้านคลองทองหลาง ตำบลคลองมะเดื่อ 1,533
08502 เจ็ดริ้ว 1,500
08486 ดอนไก่ดี 1,337
08473 บางกระเจ้า ตำบลบางกระเจ้า 1,306
08484 คลองมะเดื่อ ตำบลคลองมะเดื่อ 1,194
08465 บ้านโคก ตำบลพันท้ายนรสิงห์ 1,193
08467 บ้านไร่ ตำบลพันท้ายนรสิงห์ 1,187
08464 บางน้ำจืด ตำบลบางน้ำจืด 1,100
08481 บ้านรางปลาซิว ตำบลสวนหลวง 1,047
08485 หนองนกไข่ 974
08488 บ้านท่าเสา 951
10734 โรงพยาบาลสมุทรสาคร 870
08475 บางหญ้าแพรก ตำบลบางหญ้าแพรก 835
14074 เกษตรพัฒนา 822
08499 บ้านคลองสองห้อง ตำบลหนองบัว 799
08466 บ้านกสิกรรมนิคมเกลือ 4 ตำบลพันท้ายนรสิงห์ 738
08461 บ้านศรีเมือง ตำบลท่าทราย 691
08493 บ้านทำนบแพ้ว 4 ตำบลยกกระบัตร 672
08490 หลักสาม ต.หลักสาม 633
08504 บ้านช่องสาร ตำบลอำแพง 629
08453 บ้านบ่อ ตำบลบ้านบ่อ 591
08454 บ้านกระซ้าขาว ตำบลบ้านบ่อ 590
08463 บ้านโพธิ์แจ้ ตำบลบางน้ำจืด 563
08462 สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี 549
08498 หนองสองห้อง 491
11838 บ้านรางช้างสี ตำบลหลักสอง 476
08474 บ้านกำพร้า ตำบลบางหญ้าแพรก 442
08501 หลักสอง 428
08491 บ้านทุ่งอินทรีย์ ตำบลหลักสาม 420
08489 บ้านท้องคุ้ง ตำบลท่าเสา 405
08459 ท่าจีน 373
08458 นาโคก 284
08494 โรงเข้ 253
08505 บ้านท่าแร้ง ตำบลอำแพง 250
08508 บ้านคลองตัน ตำบลเกษตรพัฒนา 245
08503 คลองตัน 171
08487 แคราย 148
08480 สวนหลวง 66
hcode หน่วยบริการ
14873 บ้านเขตเมือง ตำบลลาดใหญ่ 17,432
08517 ท้ายหาด 3,829
15249 ศูนย์แพทย์ชุมชนแม่กลอง 3,447
08520 บ้านปากลัด ตำบลคลองเขิน 2,042
08519 แหลมใหญ่ 1,986
10735 โรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า 1,949
08509 วัดบางขันแตก ตำบลบางขันแตก 1,891
08529 บางยี่รงค์ 1,637
23752 ศูนย์สุขภาพชุมชนเทพเจ้ากวนอู 976
08524 นางตะเคียน 925
11306 โรงพยาบาลนภาลัย 873
08516 บางแก้ว 852
08540 บ้านปราโมทย์ 799
08523 บ้านคลองช่อง ตำบลคลองโคน 782
08512 บ้านตะวันจาก ตำบลลาดใหญ่ 766
08535 บางกุ้ง 674
08511 ลาดใหญ่ 630
08527 บ้านฉู่ฉี่ ตำบลบางจะเกร็ง 606
08557 บางนางลี่ 594
08531 วัดบางคนฑีใน ตำบลบางคนฑี 585
08514 บ้านแก้วฟ้า ตำบลบ้านปรก 573
08539 บางกระบือ 534
08525 บ้านบังปืน ตำบลนางตะเคียน 508
08526 บางจะเกร็ง 481
08530 โรงหีบ 480
08553 บ้านสี่แยก ตำบลปลายโพงพาง 462
08522 คลองโคน 390
08549 บางช้าง 378
15250 ศูนย์แพทย์ชุมชนพระครูอุดมสมุทรคุณ 368
08510 สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี 262
08545 วัดประดู่ 254
08534 บางพรม 241
08550 บ้านดาวดึงษ์ ตำบลบางช้าง 241
08521 บ้านดาวโด่ง ตำบลคลองเขิน 237
08544 บ้านคลองพลับ ตำบลท่าคา 233
08537 บางนกแขวก 209
08533 ดอนมะโนรา 202
08551 วัดประชา ตำบลปลายโพงพาง 180
08555 แพรกหนามแดง 144
08554 บางแค 129
08542 วัดวรภูมิ ตำบลสวนหลวง 94
08536 จอมปลวก 31
08543 ท่าคา 1
hcode หน่วยบริการ
08315 หนองโพธิ์ 3,492
08192 รพสต.หัวเขา 2,069
11295 โรงพยาบาลอู่ทอง 2,018
08236 รพ.สต.บ้านทุ่งขโมย ตำบลบางงาม 2,012
11294 โรงพยาบาลสามชุก 1,983
08244 รพสต.วังยาง 1,731
11290 โรงพยาบาลด่านช้าง 1,538
10678 โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช 1,398
11289 โรงพยาบาลเดิมบางนางบวช 1,230
08235 รพสต.บางงาม 1,168
08248 รพสต.หนองสาหร่าย 1,081
08233 รพสต.บ้านกร่าง 1,014
08199 หนองกระทุ่ม 482
08282 รพสต.บ้านดอนสันชัย ตำบลวังลึก 429
08241 รพสต.วังหว้า 397
10733 โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่17 356
08238 รพ.สต. ดอนปรู 320
08290 รพสต.บ้านหัวกระบัง ตำบลกระเสียว 314
11296 โรงพยาบาลหนองหญ้าไซ 192
11293 โรงพยาบาลดอนเจดีย์ 156
08188 ทุ่งคลี 120
08181 รพสต.เดิมบาง 108
08232 บ้านม่วงเจริญผล ตำบลศรีประจันต์ 108
08187 รพสต.บ้านคูเมือง ตำบลทุ่งคลี 100
00749 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสามชุก 96
08184 บ้านหนองแขม ตำบลเขาดิน 90
08245 บ้านลาดปลาเค้า ตำบลวังยาง 44
08239 บ้านรางหางม้า ตำบลปลายนา 41
hcode หน่วยบริการ
11082 โรงพยาบาลห้วยเม็ก 16,456
hcode หน่วยบริการ
10892 โรงพยาบาลแก้งสนามนาง 3,481
hcode หน่วยบริการ
10898 โรงพยาบาลหนองกี่ 1,548
10911 โรงพยาบาลโนนสุวรรณ 442
hcode หน่วยบริการ
11146 โรงพยาบาลแม่เมาะ 1,817
11156 โรงพยาบาลห้างฉัตร 16
hcode หน่วยบริการ
02506 ทับพริก 1,412
hcode หน่วยบริการ
11052 โรงพยาบาลโกสุมพิสัย 570
hcode หน่วยบริการ
11205 โรงพยาบาลแม่สะเรียง 208
hcode หน่วยบริการ
11002 โรงพยาบาลบ้านไผ่ 201
hcode หน่วยบริการ
10722 โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช 175
hcode หน่วยบริการ
11167 โรงพยาบาลลอง 42