ฮุกกะ เมดิคอลเซอร์วิส

 

Mobile Application ที่ช่วยอำนวยความสะดวกให้กับสถานพยาบาล [ โดยมี Pilot Project ที่ โรงพยาบาลราชบุรี ]

140x140

Mine

ยืนยันตัวตน และการพกประวัติการรักษาพยาบาลติดตัวไปด้วย

140x140

Que

ระบบคิวแบบ Realtime
ไม่ต้องรอหน้าจุดบริการ ลดความแออัด

140x140

Med

การให้ข้อมูลการใช้ยา
และการแจ้งเตือนการรับประทานยา

140x140

Info

การให้ข้อมูลที่สำคัญในการรับบริการ
และการแจ้งเตือนการรับบริการ

140x140

ความภาคภูมิใจ

  • รางวัลนวัตกรรมดี
    งานประกวดนวัตกรรมซอฟท์แวร์ ปี 2560
    ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

 


140x140
นายกิตติ ลิ้มทรงธรรม


140x140
นายชานนท์ กาญจนรจิต


140x140
นางสาววศิณี ปุจฉาการ

Ad1-Information

Hygge ช่วยยืนยันตัวตน และให้ข้อมูล
พร้อมประวัติการรักษาพยาบาล

Ad2-Med

Module ที่ช่วยให้ข้อมูลยาอย่างถูกต้อง
ป้องกันความผิดพลาด และช่วยในการสื่อสาร

Ad3-Que

ใช้ Hygge ช่วยในการคอยดูคิวที่เกิดขึ้น
ลดความแออัด และเตือนเมื่อใกล้ถึงคิว

Ad4-Remind

Hygge ช่วยในการเตือนรับประทานยา
เตือนการนัดหมาย และอื่นๆที่จำเป็น